Δράσεις

Η ενημέρωση ήταν και είναι ο κύριος στόχος του ΣΥΒΙΠΥΣ χωρίς να περιορίζεται στη συγγραφή και ανάρτηση άρθρων.  Στα 15 χρόνια ζωής του, έχουν πραγματοποιηθεί τρεις Πανελλήνιοι Διαγωνισμοί  με τίτλο "Ελληνικά Αστέρια Συσκευασίας", πολλά σεμινάρια και ημερίδες καθώς και ένα εξαιρετικά επιτυχημένο Πανελλήνιο Συνέδριο. Ενημερωθείτε παρακάτω για τη δραστηριότητα του Συνδέσμου.

Αν ψάχνετε στο internet με τις λέξεις-κλειδιά: RFID, Retail, θα συναντήσετε περίπου ένα εκατομμύριο αναφορές. Αν οι λέξεις-κλειδιά είναι: Bar Code, Retail οι αναφορές είναι 10% λιγότερες. Και αυτό παρ’ όλο ότι σήμερα ο γραμμωτός κώδικας έχει καθολική εφαρμογή στο λιανεμπόριο ενώ η ηλεκτρονική ταυτότητα RFID μόλις ξεκινάει. Η πληθώρα όμως των αναφορών είναι ένα μέτρο του ενδιαφέροντος για την ηλεκτρονική ταυτότητα και τη μελλοντική εφαρμογή της στο λιανεμπόριο.

Περισσότερα
Σελίδα 8 από 8