Ελληνική βιβλιογραφία

Βρείτε εδώ μια σειρά αρχείων Ελληνικής Βιβλιογραφίας σχετικής με τα FCM.


Ανασκόπηση των Οδηγιών και Κανονισμών της Ε.Ε, άμεση πρόσβαση μέσω υπερσυνδέσεων (gr)
Ανασκόπηση των Οδηγιών και Κανονισμών της Ε.Ε, άμεση πρόσβαση μέσω υπερσυνδέσεων (en)
Συσκευασία: προοπτικές και προκλήσεις. Ζ. Μούσια. ΕΦΕΤ
FCM - Οδηγίες για τον εργαστηριακό έλεγχο μετανάστευσης
Όλα τα FCM