Ο ΣΥΒΙΠΥΣ (www.pac.gr) και οι διεθνείς οργανισμοί Plastics Industry Association ("PLASTICS", www.plasticsindustry.org) και American Chemistry Council (ACC, www.americanchemistry.com) υπέγραψαν συμφωνητικό συνεργασίας για την προώθηση του διεθνούς προγράμματος Operation clean Sweep ® (OCS) στην Ελλάδα.
Η διαφυγή με επεξεργασμένων πλαστικών ά υλών (pellets, flakes, powders) στο περιβάλλον και τελικά στους υδάτινους πόρους δεν έχει μόνο οικονομικό αντίκτυπο αλλά επιβαρύνει σημαντικά το περιβάλλον. Τα υλικά αυτά αφού καταναλωθούν από τα ζώα δεν μπορούν να περάσουν στο πεπτικό σύστημα τους με άμεσο αποτέλεσμα τον υποσιτισμό τους και μακροπρόθεσμα την θανάτωση τους.

Η διαχείριση των πλαστικών α΄ υλών απαιτεί κανόνες ευταξίας και ορθές πρακτικές βιομηχανικής παραγωγής. Μέσω των ειδικών τεχνικών συμβούλων του ΣΥΒΙΠΥΣ θα διανεμηθεί στις εταιρίες του κλάδου τεχνογνωσία και εξειδικευμένο εκπαιδευτικό υλικό για την εφαρμογή του προγράμματος στις μονάδες παραγωγής που δραστηριοποιούνται στην χώρα μας, ώστε να επιτευχθεί ο στόχος του: zero pellet, flake and powder loss.

Το πρόγραμμα OCS έχει εφαρμοστεί σε χιλιάδες βιομηχανικές εγκαταστάσεις σε όλο τον κόσμο και αποτελεί μια σημαντική πρωτοβουλία για την προστασία του περιβάλλοντος.


OCS brochure
OCS manual
OCS one pager
OCS poster
OCS transportation brochure
Όλα τα Circular Economy