Κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκών Συνδέσμων σχετικά με τη νέα Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για την ανακύκλωση των συσκευασιών

Στις 10 Νοεμβρίου 2022 περισσότεροι από 60 κλαδικοί Ευρωπαϊκοί Σύνδεσμοι, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην αλυσίδα διανομής υλικών συσκευασίας, με μια κοινή δήλωση εξέφρασαν σοβαρές ανησυχίες σχετικά με την προσέγγιση που ακολουθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά την αναθεώρηση των κανόνων της Ε.Ε.  για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας. 

Καλούν την Ε.Ε. να : 

  • αναγνωρίσει το βασικό ρόλο της ανακύκλωσης για την επίτευξη της κυκλικότητας της συσκευασίας. 
      
  • θεσπίσει ένα σαφές πλαίσιο για να καταστεί δυνατή η υποχρεωτική συλλογή και ανακύκλωση με ταυτόχρονη κλιμάκωση της επαναπλήρωσης και επαναχρησιμοποίησης 
      
  • διαμορφώσει ένα ευνοϊκό περιβάλλον για μαζική αύξηση των επενδύσεων σε υποδομές διαλογής και ανακύκλωσης 
      
  • διασφαλίσει τη διατήρηση της λειτουργικότητας της συσκευασίας και της ασφάλειας των προϊόντων.  

Η βιομηχανία συσκευασίας συμμερίζεται τους φιλόδοξους στόχους της Πράσινης Συμφωνίας της Ε.Ε. και του Σχεδίου Δράσης για την Κυκλική Οικονομία 2.0 και δεσμεύεται πλήρως να αναλάβει δράση για να φέρει τη βιωσιμότητα των συσκευασιών στο επόμενο επίπεδο. Για να συμβεί αυτό, χρειαζόμαστε ένα αντίστοιχο υποστηρικτικό ρυθμιστικό πλαίσιο που θα μας βοηθήσει να προωθήσουμε περαιτέρω αυτήν την αλλαγή. 

Ο ΣΥΒΙΠΥΣ ως Mέλος της Europen και του Packaging Chain Forum είναι ο μοναδικός Ελληνικός Σύνδεσμος που συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή διαβούλευση και υπέγραψε την κοινή δήλωση. 

Όλα τα Νέα / Άρθρα