Νέα & Αρθρογραφία

Η ενημέρωση ήταν και είναι η κύριος στόχος του ΣΥΒΙΠΥΣ. Η υπεύθυνη και τεκμηριωμένη αρθρογραφία του Συνδέσμου καλύπτει ένα σημαντικό εύρος θεμάτων σχετικών με τη Συσκευασία καθώς και αναλυτικές παρουσιάσεις των Δράσεων που έχει αναλάβει στα 15 χρόνια ζωής του.

 Νέος οδικός χάρτης για το μετασχηματισμό της Ευρωπαϊκής χημικής βιομηχανίας Στις 27 Ιανουαρίου 2023  η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε τον πρώτο οδικό χάρτη μετάβασης της Ευρωπαϊκής χημικής βιομηχανίας, περιγράφοντας τα βήματα για την επίτευξη των δεσμευτικών στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και τους στόχους της ψηφιακής μετάβασης με χρονικό ορόσημα τα έτη 2030 και 2050. 

Περισσότερα

Η νέα Ευρωπαϊκή πολιτική για τα πλαστικά βιολογικής προέλευσης, τα βιοαποδομήσιμα και τα λιπασματοποιήσιμα πλαστικά Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 30 Νοεμβρίου 2022 δημοσίευσε το πλαίσιο πολιτικής για τα βιολογικά, βιοαποδομήσιμα και κομποστοποιήσιμα πλαστικά, το οποίο θα πρέπει να χρησιμεύσει ως οδηγός για το περαιτέρω έργο πολιτικής της, τη βιομηχανία και το καταναλωτικό κοινό.

Περισσότερα

Η νέα Ευρωπαϊκή πρόταση για τη διαχείριση των συσκευασιών και των απορριμμάτων των συσκευασιών Στις 30 Νοεμβρίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε το δεύτερο μέρος της δέσμης μέτρων για την ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας παρουσιάζοντας, μεταξύ άλλων, την πρότασή της για την αναθεώρηση της οδηγίας για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας. 

Περισσότερα

Κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκών Συνδέσμων σχετικά με τη νέα Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για την ανακύκλωση των συσκευασιών       Στις 10 Νοεμβρίου 2022 περισσότεροι από 60 κλαδικοί Ευρωπαϊκοί Σύνδεσμοι, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην αλυσίδα διανομής υλικών συσκευασίας, με μια κοινή δήλωση εξέφρασαν σοβαρές ανησυχίες σχετικά με την προσέγγιση που ακολουθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά την αναθεώρηση των κανόνων της Ε.Ε.  για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας. 

Περισσότερα

Περιβαλλοντική Νομοθεσία της Ε.Ε., επισκόπηση εφαρμογής Η επιθεώρηση της περιβαλλοντικής εφαρμογής (EIR, environmental implementation review) είναι ένα χρήσιμο εργαλείο με το οποίο επιχειρείται η βελτίωση της εφαρμογής της περιβαλλοντικής Νομοθεσίας και πολιτικής της Ε.Ε.

Περισσότερα

Σύστημα Εγγυοδοσίας Περιεκτών στην Ελλάδα Στις 22.07.2022 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΔΑ/76254/1331/2022 με τίτλο ‘Αρμοδιότητες και υποχρεώσεις όλων των εμπλεκόμενων μερών για την εφαρμογή συστήματος επιστροφής εγγύησης για τις συσκευασίες ποτών από πλαστικό, αλουμίνιο και γυαλί΄.  

Περισσότερα

Tsakalidis Analysis & Testing : Έλεγχος υλικών σε επαφή με τρόφιμα - Επέκταση Πεδίου Διαπίστευσης Εργαστηρίου (ΕΠΕΔ) Tα εργαστήρια Tsakalidis Analysis & Testing, αναγνωρίζοντας τις ανάγκες  και τις τάσεις της αγοράς και στοχεύοντας πάντα στην πλήρη υποστήριξη των πελατών μας, εμπλουτίσαμε το ΕΠΕΔ μας με περισσότερες διαπιστευμένες μεθόδους για τον έλεγχο των  υλικών που πρόκειται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα.

Περισσότερα

Commission Implementing Decision (EU) 2021/1752 Την Παρασκευή 1η Οκτωβρίου 2021 δημοσιεύτηκε η εκτελεστική απόφαση 2021/1752 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής της Οδηγίας 2019/904 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά τον υπολογισμό, την επαλήθευση και την υποβολή δεδομένων σχετικά με τη χωριστή συλλογή αποβλήτων πλαστικών φιαλών ποτών μίας χρήσης

Περισσότερα

FCM, RASFF alerts 2020 Ολοκληρώθηκε η ανάλυση των Ευρωπαϊκών κοινοποιήσεων ύπαρξης σοβαρού, άμεσου ή έμμεσου κινδύνου για τη δημόσια υγεία, επί των υλικών και αντικειμένων που έρχονται σε επαφή με τα τρόφιμα (ΥΑΕΤ).

Περισσότερα

Νέοι κανόνες για τη μεταφορά πλαστικών απορριμμάτων Στις 22 Δεκεμβρίου 2020 ο Ευρωπαίος Επίτροπος Virginijus Sinkevičius ανακοίνωσε τους νέους κανόνες για την διακίνηση των πλαστικών απορριμμάτων σύμφωνα με τον Κανονισμό  2020/2174 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις μεταφορές αποβλήτων. Από την 1η Ιανουαρίου 2021 απαγορεύεται η εξαγωγή από τα μέλη της Ε.Ε. πλαστικών απορριμμάτων (που δύσκολα ανακυκλώνονται),σε κράτη μη μέλη του ΟΟΣΑ

Περισσότερα
Σελίδα 2 από 16