New European Regulation to address nanoforms of substances

Στις 3 Δεκεμβρίου 2018 δημοσιεύτηκε η νέα τροποποίηση του κανονισμού REACH (1907/2006 καταχώριση, αξιολόγηση,αδειοδότηση και περιορισμοί των χημικών προϊόντων),ώστε να καλύπτει τις νανομορφές των ουσιών, με ισχύ την 1 Ιανουαρίου 2020.

Οι εταιρίες (παρασκευαστές και οι εισαγωγείς) που τοποθετούν στην αγορά ουσίες με νανομορφές,υποχρεώνονται να συντάσσουν εκθέσεις χημικής ασφάλειας.Οι εταιρίες αυτές,πρέπει να αξιολογούν και να τεκμηριώνουν ότι οι κίνδυνοι που ενέχει η ουσία που παράγουν ή εισάγουν,ελέγχονται επαρκώς κατά την παρασκευή και την ή τις χρήσεις της ουσίας από τους ίδιους και ότι άλλοι παράγοντες που αποτελούν μεταγενέστερους κρίκους της αλυσίδας εφοδιασμού,μπορούν να ελέγχουν επαρκώς τους κινδύνους.

Σύμφωνα με την ισχύουσα Ευρωπαϊκή σύσταση της Επιτροπής που εκδόθηκε το 2011,ως «νανοϋλικό» νοείται φυσικό, περιστασιακό ή μεταποιημένο υλικό που περιέχει σωματίδια,σε μη δεσμευμένη μορφή ή ως σύμπηγμα ή συσσωμάτωμα και εφόσον,σύμφωνα με την κατανομή των αριθμητικών μεγεθών, τουλάχιστον το 50% των σωματιδίων έχει μία ή περισσότερες εξωτερικές διαστάσεις εντός της κλίμακας μεγέθους 1 nm — 100 nm.

Το σκεπτικό της νέας νομοθεσίας,είναι να εξασφαλίζεται η σαφήνεια σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να αντιμετωπίζονται οι νανομορφές μιας ουσίας και πώς πρέπει να αποδεικνύεται η ασφάλεια στους φακέλους καταχώρισης, έτσι ώστε το σύστημα REACH να είναι κατάλληλο για την αντιμετώπιση των συνεπειών των νανοϋλικών. Αυτό με τη σειρά του θα επιτρέψει στο REACH να διαδραματίσει τον ρόλο του, όπως και για άλλες χημικές ουσίες, στηρίζοντας τη διαθεσιμότητα επαρκών πληροφοριών σχετικά με την ασφαλή χρήση των νανοϋλικών.

Οι επιχειρήσεις που διαθέτουν στην αγορά τα νανοϋλικά θα επηρεαστούν άμεσα λόγω της υποχρέωσης καταχώρισης των ουσιών με νανομορφές σε μητρώο (παραγωγοί και εισαγωγείς της Ε.Ε.). Τα αποτελέσματα θα αποτελέσουν πρόσθετο κόστος συμμόρφωσης και διοικητικό φόρτο για τις επιχειρήσεις αυτές, που αντισταθμίζεται εν μέρει από ένα σαφέστερο νομικό περιβάλλον για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους.

Η σχετική Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, μελέτες αναφοράς,πρακτικά Ευρωπαϊκών Συνεδρίων,καθώς και μελέτες επιπτώσεων για τον κλάδο της Συσκευασίας,υπάρχουν διαθέσιμα για τα τακτικά Μέλη του ΣΥΒΙΠΥΣ στην Γραμματεία του Συνδέσμου.

Όλα τα Νέα / Άρθρα