Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, Άρθρο 65

Η τοποθέτηση του ΣΥΒΙΠΥΣ επί του άρθρου 65 του προς δημόσια διαβούλευση νομοσχεδίου για τον εκσυγχρονισμό της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, όπως καταγράφηκαν στη δημόσια διαβούλευση, αναλύονται ακολούθως.

Καταρχήν θα πρέπει να αναφερθεί ορθά η ισχύουσα νομοθεσία ως εξής: τροποποίηση του νόμου 4496 (2017) που αναθεώρησε τον Νόμο 2939/2001

Σύμφωνα με τη υφιστάμενη πρόταση πράσινος φόρος θα χρεώνεται και στις πολύ λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς  με πάχος τοιχώματος μικρότερο από 15 μm,  που χρησιμοποιούνται για λόγους υγιεινής ή παρέχονται ως πρωτογενής συσκευασία χύδην τροφίμων, όταν η χρήση τους συμβάλλει στην αποφυγή σπατάλης τροφίμων.
Για να πραγματοποιηθεί  η αλλαγή αυτή θα πρέπει να διασφαλιστεί η καταλληλότητα χρήσης σε πρωτογενείς συσκευασίες τροφίμων και ποτών. των βιοαποδομήσιμων και λιπασματοποιήσιμων πολύ λεπτών πλαστικών σακουλών. Σε αντίθετη περίπτωση παραβιάζεται κατάφορα η ισχύουσα Ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία περί προστασίας της δημόσιας υγείας.
Για να πραγματοποιηθεί  η μετάβαση στις βιοαποδομήσιμες και λιπασματοποιήσιμες πολύ λεπτές σακούλες απαραίτητη προϋπόθεση είναι να αξιολογηθεί  η ανθεκτικότητας τους και να αποδειχθεί ότι δεν συμβάλλουν στην αύξηση των απωλειών τροφίμων. Σε αντίθετη  περίπτωση παραβιάζεται η βασική στρατηγική της Ευρωπαϊκής επιτροπής για την καταπολέμηση των απωλειών τροφίμων στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Ο ΣΥΒΙΠΥΣ ως μέλος της πρωτοβουλίας New Plastics Economy του EMF υποστηρίζει ένθερμα τη χρήση (ανεξαρτήτως πάχους) πιστοποιημένων κομποστοποιήσιμων  σακουλών εφόσον:

  • λειτουργήσουν επιτυχώς οι καφέ κάδοι στη χώρας μας για την αξιοποίηση της βιομάζας
  • η συλλεγόμενη βιομάζα να επεξεργάζεται σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις (industrial compost)
  • υφίσταται σύστημα επόπτευσης και ελέγχου των δηλώσεων κομποστοποίησης / λιπασματοποίησης των πλαστικών σακουλών σύμφωνα με το πρότυπο Εν 13432
     

Επίσης σύμφωνα με τη υφιστάμενη πρόταση πράσινος φόρος θα χρεώνεται και στις  σακούλες πολλαπλών χρήσεων - επαναχρησιμοποιήσιμες σακούλες ή τσάντες μεταφοράς.
Αυτή η πρόταση έρχεται σε πλήρη αντίφαση  με κάθε Ευρωπαϊκή πρακτική για την κυκλική οικονομία αλλά και με την ισχύουσα Ελληνική νομοθεσία 2939/2001, άρθρο 6, α2.

Οι προτάσεις του ΣΥΒΙΠΥΣ είναι οι εξής:

  • εξαίρεση επιβολής πράσινου φόρου επί των πιστοποιημένων σακουλών πολλαπλών χρήσεων  κατά το πρότυπο UNE 53942
  • ενεργοποίηση (υπό τον ΕΟΑΝ) ενός εθνικού συστήματος επόπτευσης και ελέγχου των δηλώσεων εναρμόνισης με το πρότυπο UNE 53942
  • εξαίρεση επιβολής πράσινου φόρου σε σακούλες μεταφοράς με πάχος μεγαλύτερο από 50 μm εφόσον περιέχουν τουλάχιστον 40 % ανακυκλωμένο πλαστικό (PE, PP ¨η συμπολυμερή αυτών) από πιστοποιημένο Ευρωπαίο ανακυκλωτή,  ώστε να ενισχυθεί η Ευρωπαϊκή αγορά αξιοποίηση του rPE / rPP και οι στόχοι τη Ευρωπαϊκής επιτροπής στην Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία Circular Plastics Alliance
  • ενεργοποίηση (υπό τον ΕΟΑΝ) ενός εθνικού συστήματος επόπτευσης και ελέγχου των δηλώσεων χρήσης ανακυκλωμένου πλαστικού στις σακούλες μεταφοράς
Όλα τα Νέα / Άρθρα