Σύμβαση της Βασιλείας, νέοι κανόνες για τη διακίνηση των πλαστικών αποβλήτων

Στις 10 Μαΐου,νέοι κανόνες ψηφίστηκαν για τη διακίνηση των πλαστικών αποβλήτων από εκπρόσωπους 180 κρατών, στην 14η Συνέλευση των Αντιπροσώπων της σύμβασης της Βασιλείας.Υιοθετήθηκε η εισηγητική πρόταση της Νορβηγίας,σύμφωνα με την οποία απαγορεύεται η εξαγωγή ορισμένων κατηγοριών πλαστικών αποβλήτων (mixed, unrecyclable, contaminated plastic waste),χωρίς την έγκριση των κρατών που θα τα εισάγουν.

Η Σύμβαση της Βασιλείας έχει τεθεί σε εφαρμογή το 1992,με κύριο σκοπό την προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος από την παράνομη η διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων.

Κύριοι στόχοι της Σύμβασης είναι:

• Η μείωση της παραγωγής επικίνδυνων αποβλήτων και η προώθηση της περιβαλλοντικά ορθής διαχείρισης τους.
• Η απαγόρευση διασυνοριακής μεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων στις περιπτώσεις όπου δεν εξασφαλίζεται η περιβαλλοντικά ορθή διαχείριση τους.
• Η εφαρμογή συστήματος ελέγχου των διασυνοριακών μεταφορών αποβλήτων όπου αυτές επιτρέπονται.

Οι νέοι κανόνες τίθενται σε ισχύ την χρονική περίοδο που μεγάλοι εισαγωγείς πλαστικών αποβλήτων (Κίνα, Ινδία, Φιλιππίνες, Ταϋλάνδη, Μαλαισία, Ινδονησία, Βιετνάμ και Ταιβάν),έχουν απαγορεύσει ή έχουν θέσει αυστηρούς περιορισμούς στις διακινούμενες ποσότητες από την Ε.Ε., τη Β. Αμερική,την Αυστραλία και την Ιαπωνία.

Στα Μέλη και τους Συνεργάτες του ΣΥΒΙΠΥΣ διανέμεται η σύμβαση της Βασιλείας,η Νορβηγική πρόταση, καθώς και η αντίδραση του Παγκόσμιου Συμβουλίου Πλαστικών (World Plastics Council).

Όλα τα Νέα / Άρθρα