Νέα έκδοση του: Packager's Playbook Series- Education for packaging professionals

"Το Packaging World εκδίδει τη σειρά "Packager's Playbook Series- Education for packaging professionals". Ο ΣΥΒΙΠΥΣ έχει ξεκινήσει να στέλνει στα μέλη του τη σειρά αυτή των  βιβλίων που αποτελούν εξαιρετικά τεχνικά βοηθήματα για τους ανθρώπους της συσκευασίας. Έχουν ήδη εκδοθεί τα "End of the line playbook", " Packaging Development Playbook", "Primer Packaging Playbook", και  "Labeling Playbook".

Το τελευταίο της σειρά που στέλνουμε σήμερα είναι το Packaging Machine Automation Playbook που απευθύνεται κυρίως στους συσκευαστές προϊόντων. Είναι όμως πολύ χρήσιμο και για τους παραγωγούς υλικών συσκευασίας που πρέπει να προσαρμόζουν τα χαρακτηριστικά των υλικών που παράγουν έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των σύγχρονων μηχανών συσκευασίας."

Κατεβάστε το PDF από εδώ

Όλα τα Νέα / Άρθρα