Ψήφιση του νέου κανονισμού PPWR από το Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο

Την Τετάρτη 22 Νοεμβρίου 2023 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έδωσε τη θετική ψήφο στο νέο κανονισμό για τη συσκευασία και τα απόβλητα των συσκευασιών, ο οποίος σηματοδοτεί ένα κρίσιμο ορόσημο στη διαμόρφωση του μέλλοντος της ευρωπαϊκής βιομηχανίας συσκευασίας. 

Σύμφωνα με τον Οργανισμό EUROPEN, στον οποίο συμμετέχει ο ΣΥΒΙΠΥΣ, αναγνωρίζονται οι προσπάθειες του Κοινοβουλίου για ένα αποτέλεσμα που βασίζεται περισσότερο στα επιστημονικά δεδομένα. Δυστυχώς όμως πολλά μέρη του κειμένου χρήζουν βελτίωσης και αφορούν κυρίως τους εναπομείναντες αυθαίρετους περιορισμούς και μέτρα για την Ευρωπαϊκή αγορά της συσκευασίας.  

Η ψηφοφορία επίσης απέτυχε να συμπεριλάβει επαρκή εναρμόνιση των απαιτήσεων βιωσιμότητας και διαχείρισης απορριμμάτων, απειλώντας έτσι την ακεραιότητα της ενιαίας αγοράς. 

«Η εξάλειψη από το Κοινοβούλιο ορισμένων αυθαίρετων απαγορεύσεων και στόχων επαναχρησιμοποίησης που δεν βασίζονται σε δεόντως επιστημονικά στοιχεία είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση», δήλωσε η Γενική Γραμματέας του EUROPEN Francesca Siciliano Stevens. «Ωστόσο, χρειάζεται πολύ περισσότερη δουλειά για να αρθούν τα εκκρεμή εμπόδια που απειλούν τις αλυσίδες αξίας και κινδυνεύουν να κατακερματίσουν την ενιαία αγορά». 

Ο ΣΥΒΙΠΥΣ στηρίζει τις δραστηριότητες του Οργανισμού EUROPEN, ο οποίος και θα συνεχίσει να εργάζεται για την βελτίωση του ευρωπαϊκού κανονισμού, ώστε τελικά να εξισορροπηθούν οι περιβαλλοντικοί στόχοι με τις αρχές μιας ενοποιημένης ευρωπαϊκής αγοράς. 

Παραμένουμε προσηλωμένοι στην προώθηση μιας βιώσιμης Ευρώπης που εξισορροπεί τη διατήρηση του περιβάλλοντος και την οικονομική ευημερία.  

Όλα τα Νέα / Άρθρα