Χαρτογράφηση του Κλάδου της Συσκευασίας για το έτος 2013

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Παραγωγής Υλικών & Συσκευασίας συνεχίζει για τέταρτο έτος την παρουσίαση του κλάδου με τίτλο: «Χαρτογράφηση του κλάδου της Συσκευασίας για το έτος 2013».

Η Χαρτογράφηση του ΣΥΒΙΠΥΣ είναι η μόνη ενιαία και ολοκληρωμένη απεικόνιση του κλάδου της Συσκευασίας στην Ελλάδα, καθώς δε περιορίζεται στις απεικονίσεις των ισολογισμών, αλλά βασίζεται και στην άμεση επικοινωνία με τους διοικούντες και τα στελέχη των επιχειρήσεων.

Με τον τρόπο αυτό, η Χαρτογράφηση περιέχει στοιχεία πέραν αυτών που αποτυπώνονται στους ετήσιους ισολογισμούς και τα αποτελέσματα των εταιριών.

Η συνεχώς ενημερωνόμενη βάση δεδομένων του ΣΥΒΙΠΥΣ περιλαμβάνει 200 περίπου βιομηχανικές επιχειρήσεις που ελεγμένα παράγουν υλικά συσκευασίας στην Ελλάδα.

Δεν περιλαμβάνονται επιχειρήσεις που εισάγουν ή εμπορεύονται υλικά συσκευασίας. Με τον τρόπο αυτό δίνεται μια ακριβής εικόνα της εγχώριας παραγωγής.

Οι ενδιαφερόμενοι για τη «Χαρτογράφηση του κλάδου της Συσκευασίας για το έτος 2013», μπορούν να επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία του ΣΥΒΙΠΥΣ στο e-mail:info@pac.gr, προκειμένου να τη προμηθευτούν σε ηλεκτρονική μορφή.

Όλα τα Νέα / Άρθρα