Το Δεκέμβριο του 2014 δημοσιεύθηκε μια ενδιαφέρουσα μελέτη του Καναδικού PAC-ΝΕΧΤ Packaging Consortium με τίτλο «Top 10 packaging challenges for recycling in a Material Recovery Facility". Στο PAC-ΝΕΧΤ Packaging Consortium συμμετέχουν εκατοντάδες εταιρίες και οργανισμοί που παράγουν και χρησιμοποιούν υλικά συσκευασίας, ή που ασχολούνται με την ανάκτηση και τη διαχείριση των απορριμμάτων τους (1).

Στη μελέτη έχουν συμπράξει έμπειροι τεχνικοί εγκαταστάσεων ανακύκλωσης υλικών (Material recycling Facilities) που απαντούν στα  ερωτήματα: « Πότε και γιατί ένα υλικό συσκευασίας μπορεί να χαρακτηριστεί ανακυκλώσιμο;».

Η μελέτη αντικατοπτρίζει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μονάδες ανακύκλωσης των υλικών συσκευασίας (MRF). Σύμφωνα με τη μελέτη, τα δέκα υλικά που δυσκολεύουν τις διαδικασίες ανακύκλωσης είναι τα:

  • Πολυστρωματικά υλικά
  • Βιοδιασπώμενα πλαστικά
  • Μαύροι πλαστικοί περιέκτες
  • Συρρικνούμενες ετικέτες
  • Ποτήρια μιας χρήσεως για θερμά ποτά
  • Σωληνάρια με μεταλλική επικάλυψη
  • Σκεύη μιας χρήσεως για θερμά τρόφιμα
  • Υλικά από έγχρωμο ή αδιαφανές ΡΕΤ
  • Υλικά από διαμορφωμένο φύλλο (blister) εκτός διαφανούς ΡΕΤ
  • Δίσκοι και κιβώτια από κυματοειδές χαρτόνι με επίστρωση πλαστικού.

Για κάθε μια από αυτές τις κατηγορίες γίνεται λεπτομερής καταγραφή των δυσκολιών στις διαδικασίες ανακύκλωσης και προτείνονται εναλλακτικοί τρόποι διάθεσης των απορριμμάτων. Δεν αναφέρονται μόνο οι δυσκολίες ανακύκλωσης των ίδιων των υλικών, αλλά και τα προβλήματα που δημιουργούν στη διαδικασία ανακύκλωσης άλλων υλικών.  Υπάρχουν  αναφορές σε πλούσιο σχετικό υλικό και βιβλιογραφία(2) .

Η ανακύκλωση δεν είναι η μοναδική, αλλά ούτε και a priori ορθή περιβαλλοντικά λύση.

Θα πρέπει εδώ να τονίσουμε, για άλλη μια φορά, ότι η ανακυλωσιμότητα ενός υλικού δεν το καθιστά αυτόματα περιβαλλοντικά καλύτερο από ένα  μη ανακυκλώσιμο υλικό. Θεωρητικά θα μπορούσε κανείς να ανακυκλώσει κάθε υλικό: Αλλά με τι περιβαλλοντικό, οικονομικό και κοινωνικό κόστος;

Μόνο μία αξιόπιστη συγκριτική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (LCA) θα μπορούσε να μας οδηγήσει σε ασφαλή συμπεράσματα. Δυστυχώς, στη χώρα μας υπερτερούν και επηρεάζουν τα εύκολα συνθήματα. Είναι, για παράδειγμα, αυτά τα συνθήματα που δεν έχουν επιτρέψει μέχρι σήμερα τη δημιουργία μιας μονάδας αποτέφρωσης με ανάκτηση ενέργειας.

Γι' αυτό, τελειώνοντας, θα ήθελα να σημειώσω ότι η μελέτη αυτή αποτελεί ένα ακόμη χρήσιμο βοήθημα γι' αυτούς που καθορίζουν την περιβαλλοντική πολιτική σχετικά με την περιβαλλοντικά ορθή διαχείριση των στερεών αποβλήτων.

=========================================================================

(*) Ιανουάριος 2015. Η τακτική ενημέρωση προς τα μέλη και τους φίλους του ΣΥΒΙΠΥΣ (www.pac.gr )

(1) http://www.pac.ca/pac-next.html

(2) http://www.pac.ca/assets/pac-next_top10mrf-finalcompressed.pdf

Όλα τα Νέα / Άρθρα