Συσκευασία: Ένα πεδίο ευρύτατης εφαρμογής των νέων τεχνολογιών

Δυο σημαντικές τεχνολογικές εκδηλώσεις που συν-διοργάνωσε ο ΣΥΒΙΠΥΣ το 2008 ήταν ο καθρέφτης των καινοτομιών που συνδέονται με τη συσκευασία σε παγκόσμιο επίπεδο.

Οι δύο αυτές εκδηλώσεις ήταν:

- Tο Πρώτο Πανελλήνιο Συνέδριο Συσκευασίας, και
- Tο Σεμινάριο για την Έξυπνη Συσκευασία (RFID)

Και για τις δύο αυτές εκδηλώσεις υπήρξε και εξακολουθεί να υπάρχει ενημερωτικό υλικό στις σχετικές ιστοσελίδες. Στο σημείωμα αυτό θα ήθελα να απαριθμήσω τις «τεχνολογίες αιχμής» που συνδέονται με τη συσκευασία.

Η συσκευασία δεν είναι μια δραστηριότητα που «απλώς παράγει σκουπίδια», όπως προβάλλεται από τα ΜΜΕ και όπως συλλαμβάνεται στο μυαλό του κακά ενημερωμένου πολίτη. Η συσκευασία είναι αναπόσπαστο μέρος προϊόντων και υπηρεσιών που θεωρούνται απαραίτητα συστατικά της σύγχρονης ζωής για το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού της γης. Κάτι που σε παλαιότερες εποχές ήταν προνόμιο των λίγων πλούσίων. Για παράδειγμα, δεν θα ήταν δυνατό να υπάρχει φρέσκο παστεριωμένο γάλα αν δεν υπήρχε η κατάλληλη συσκευασία. Το μότο του WPO συνοψίζει αυτό το πνεύμα: «Better quality of life through better packaging, for more people».

Η καινοτομική έρευνα και ανάπτυξη που συνδέεται με τη βελτίωση των προϊόντων και των διαδικασιών συσκευασίας ενσωματώνει ταχύτατα τα ερευνητικά αποτελέσματα των κλάδων της βιοτεχνολογίας, της μικροηλεκτρονικής, της πληροφορικής, της χημείας, και άλλων. Θα αναφέρω επιγραμματικά τους κυριότερους τομείς έρευνας και ανάπτυξης που οδηγούν σε νέες εφαρμογές της συσκευασίας:

Η ενεργός συσκευασία (active packaging) μεταβάλει τις συνθήκες διατήρησης του συσκευασμένου τροφίμου με στόχο την επέκταση του χρόνου ζωής ή τη βελτίωση των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών.
Η έξυπνη συσκευασία (intelligent packaging) ελέγχει την ποιότητα του συσκευασμένου τροφίμου, καταγράφοντας πληροφορίες για τις συνθήκες διακίνησης και αποθήκευσής του σε όλη τη διάρκεια ζωής του από την παράγωγή ως την κατανάλωση.
Οι έξυπνες ετικέτες και επισήμανση για τον έλεγχο της παραγωγής και της διακίνησης που βασίζονται στην τεχνολογία RFID (Radio Frequency IDentification).
Οι βρώσιμες συσκευασίες από φυσικά πολυμερή, όπως το άμυλο, η κυτταρίνη, η χιτίνη, το κολλαγόνο, και η γλουτένη.
Η παραγωγή νέων πρώτων υλών, όπως τα βιο-υλικά και τα κράματα νανο-σωματιδίων.

Τα αποτελέσματα αυτών των ερευνών βρίσκονται σε διάφορα στάδια εφαρμογής, από τον πάγκο του εργαστηρίου έως το ράφι της σουπερμάρκετ. Θα ήθελα όμως να σημειώσω ένα τομέα έρευνας και σχεδιασμού που έχει άμεσο αντίκτυπο στην κοινωνία του σήμερα. Είναι ο σχεδιασμός συσκευασιών που βελτιώνουν το περιβαλλοντικό ισοζύγιο ανά ποσότητα συσκευασμένου προϊόντος και που διευκολύνουν τις διαδικασίες διαχείρισης των απορριμμάτων.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι συσκευασία είναι ένα οικονομικό μέγεθος που επηρεάζει το κόστος των διακινούμενων προϊόντων. Και εδώ είναι εξαιρετικά σημαντικός και κρίσιμος ο ρόλος του μηχανολογικού σχεδιασμού, και η αρμονική συνεργασία μηχανών και υλικών.

Η αλληλεπίδραση των διαφόρων παραγόντων (προϊόντων και υπηρεσιών) που συνθέτουν το παζλ της σύγχρονης συσκευασίας, ώθησε τον ΣΥΒΙΠΥΣ στην αλλαγή του καταστατικού του το 2007. Σύμφωνα με το νέο καταστατικό, μέλη του Συνδέσμου Βιομηχανιών Παραγωγής Υλικών και Συσκευασίας του δεν είναι πλέον μόνο οι παραδοσιακές βιομηχανίες υλικών συσκευασίας αλλά και επιχειρήσεις που ασχολούνται,

Με το σχεδιασμό, την κατασκευή, την εγκατάσταση ή τη συντήρηση συσκευαστικών μονάδων.
Με το σχεδιασμό υλικών και μεθόδων συσκευασίας.
Με τη διακίνηση και τη διαχείριση των συσκευασμένων προϊόντων.
Με τη διαχείριση των απορριμμάτων της συσκευασίας.
Με τη συσκευασία προϊόντων τρίτων.

Ο ΣΥΒΙΠΥΣ αγκαλιάζει όλους τους τομείς δραστηριότας που συνθέτουν την εικόνα της συσκευασίας, και αποτελεί την πλατφόρμα επικοινωνίας τους και αλληλοενημέρωσής τους.

Όλα τα Νέα / Άρθρα