Στρατηγικές και μέσα για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης των κιβδήλων προϊόντων.

Τη λέξη «κίβδηλο» τη συνδέουμε συνήθως με χαρτονομίσματα. Θα πρέπει όμως να γνωρίζουμε ότι τα οικονομικά μεγέθη που συνδέονται με την κυκλοφορία κιβδήλων προϊόντων είναι πολλαπλάσια από αυτά της κυκλοφορίας κιβδήλων νομισμάτων.

Υπολογίζεται ότι η αξία των κιβδήλων προϊόντων που κυκλοφορούν κάθε χρόνο παγκοσμίως ξεπερνάει τα 500 δισεκατομμύρια €. Στις δέκα πρώτες κατηγορίες προϊόντων με τη μεγαλύτερη συχνότητα κιβδήλων είναι τα φάρμακα, τα καλλυντικά, τα τσιγάρα, και τα τρόφιμα &ποτά. Οι μεγαλύτερες εξαγωγικές χώρες κιβδήλων των τεσσάρων αυτών κατηγοριών είναι η Τουρκία και η Κίνα. Αλλά δεν πρέπει να υποτιμάμε και την εγχώρια παραγωγή.

Ξεχώρισα αυτές τις τέσσερεις κατηγορίες γιατί ο σχεδιασμός της συσκευασίας μπορεί να παίξει ουσιαστικό ρόλο στην αντιμετώπιση της εξάπλωσης των κιβδήλων προϊόντων τους. Η επίδραση των κιβδήλων φαρμάκων, τροφίμων, ποτών και καλλυντικών δεν επηρεάζουν μόνο τα δημόσια οικονομικά αλλά και τη δημόσια υγεία. Κάθε μέρα διαβάζουμε περιστατικά που δεν είναι ανάγκη να τα επαναλάβουμε και εδώ.

Πιστεύεται ότι η εξάπλωση της αντιγραφής είναι πιο έντονη στα ακριβά προϊόντα (φάρμακα, ευγενή ποτά και τρόφιμα, καλλυντικά). Αυτό είναι λογικό. Αλλά δεν πρέπει παραβλέπουμε και τις αντιγραφές φτηνών προϊόντων ευρείας κατανάλωσης που είναι δύσκολος ο εντοπισμός τους. Έχω ακούσει από στελέχη της Unilever ότι υπολογίζονται σε 10% τα κίβδηλα μπουκάλια Χλωρίνης-Klinex που κυκλοφορούν στην αγορά.

Μια ολοκληρωμένη αντικλεπτική στρατηγική πρέπει να λαμβάνει υπόψη πολλές οικονομικές, εμπορικές, τεχνολογικές, και κοινωνικές παραμέτρους. Και θα πρέπει να περιλαμβάνει στοιχεία όπως:

Τη σχέση κόστους (εμπορικού, οικονομικού) από τον κίνδυνο αντιγραφής προς το κόστος των μέτρων προστασίας από την αντιγραφή.

Τις μεθόδους και τις τεχνικές που μπορεί να διαθέτουν οι κιβδηλοποιοί.

Τη νομοθεσία και τα μέσα αστυνόμευσης που υπάρχουν για την καταπολέμηση της αντιγραφής.

Είναι γεγονός ότι η τεχνολογία της αντιγραφής προηγείται της τεχνολογίας της αντιμετώπισής της. Χρειαζόμαστε όπλα για να μειώσουμε το χρόνο ανάμεσα στην αντιγραφή και την αποτελεσματική αντιμετώπισή της. Και τέτοια όπλα θα δοθούν στους συμμετέχοντες στην ημερίδα που προγραμματίζει ο ΣΥΒΙΠΥΣ για την άνοιξη του 2013.

Ο τίτλος της ημερίδας είναι "Packaging Innovation Day–How to Cost Effectively Protect Packaging Against Counterfeiting & Tampering".

Όλα τα Νέα / Άρθρα