Παράταση της περιόδου δημόσιας διαβούλευσης για έξι επιμέρους κείμενα του Οδηγού Ορθών Πρακτικών Παραγωγής («Ο.Π.Π.») για τα Υλικά και Αντικείμενα Συσκευασίας σε Επαφή με Τρόφιμα («Υ.Α.Ε.Τ.»)

Παρατείνεται έως και τις 26 Μαΐου 2014 η περίοδος διαβούλευσης για τα έξι επιμέρους σχέδια κειμένων του Οδηγού Ορθών Πρακτικών Παραγωγής  («Ο.Π.Π.») για τα Υλικά και Αντικείμενα Συσκευασίας σε Επαφή με Τρόφιμα («Υ.Α.Ε.Τ.»).  Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη δημόσια διαβούλευση για τον Οδηγό Ο.Π.Π. για τα Υ.Α.Ε.Τ. παρακαλούνται να διαβάσουν πρώτα τις σχετικές αναρτημένες ΟΔΗΓΙΕΣ.

Όλα τα σχέδια κειμένων και οι νέες Οδηγίες Συμμετοχής στη Δημόσια Διαβούλευση είναι αναρτημένα στη διεύθυνση που θα βρείτε στην ακόλουθη ανακοίνωση:

http://www.efet.gr/portal/page/portal/efetnew/news/view_new?par_newID=1203

Όλα τα Νέα / Άρθρα