Οδηγός Ορθής Παραγωγικής Πρακτικής («Ο.Π.Π.») για τα Υλικά και Αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε Επαφή με Τρόφιμα («Υ.Α.Ε.Τ.»)

Στη διάθεση του κοινού και των επαγγελματιών του κλάδου της Συσκευασίας δώθηκε η 1η έκδοση του Οδηγού Ο.Π.Π. για τα Υ.Α.Ε.Τ.

Το έργο αποτελεί το αποτέλεμα πολυετούς συνεργασίας μεταξύ του Ε.Φ.Ε.Τ και του ΣΥ.ΒΙ.Π.Υ.Σ και πλέον είναι διαθέσιμο για μεταφόρτωση από εδώ.

Σημειώνεται ότι στη σελίδα 2 του Οδηγού είναι δυνατή η επιλογή του κειμένου που ενδιαφέρει τον αναγνώστη με ένα "κλικ" πάνω στον τίτλο του.

Όλα τα Νέα / Άρθρα