Ο κλάδος της συσκευασίας έχει ανάγκη από στελέχη εκπαιδευμένα στις εφαρμοσμένες τέχνες

Τα Αστέρια 2004 ήταν μια εξαιρετικά επιτυχημένη διοργάνωση. Τόσο επιτυχημένη που πολύ φοβόμουνα ότι η επιτυχία της δεν θα ήταν δυνατό να επαναληφθεί. Σήμερα αισθάνομαι ευτυχής γιατί τα Αστέρια 2006 ξεπέρασαν με όλα τα μέτρα τις επιδόσεις του πρώτου διαγωνισμού. Ο αριθμός των συμμετοχών βιομηχανικών προϊόντων ήταν φέτος διπλάσιος από το 2004, και το επίπεδο καινοτομικότητας εξ ίσου σημαντικό σε πολλά από αυτά. Αυτό με κάνει να πιστεύω ότι ξεκινήσαμε πριν δύο χρόνια ένα νέο επιχειρηματικό θεσμό που φαίνεται ότι θα έχει διάρκεια και ποιότητα.

Στη φετινή διοργάνωση ξεκινήσαμε και ένα νέο παράλληλο γεγονός: Είναι ο διαγωνισμός βράβευσης σπουδαστών και νεοεμφανιζόμενων δημιουργών. Οι περισσότερες συμμετοχές των νέων παιδιών διακρινόταν για την πρωτοτυπία και τη φρεσκάδα τους. Αυτό ήταν το ευχάριστο. Το δυσάρεστο ήταν ότι, διαπιστώσαμε φτώχια στις ευκαιρίες που έχουν σήμερα τα νέα παιδιά να σπουδάσουν εφαρμοσμένες τέχνες και βιομηχανικό σχεδιασμό στην Ελλάδα.. Δεν υπάρχουν ιδρύματα πού να προσφέρουν ολοκληρωμένες σπουδές και πτυχίο στο βιομηχανικό σχεδιασμό. Και σε ελάχιστες περιπτώσεις υπάρχει κάποιο σχετικό μάθημα. Ότι γίνεται βασίζεται στον ενθουσιασμό και την πρωτοβουλία κάποιων δασκάλων. Θα ήθελα εδώ να αναφέρω το παράδειγμα του ΙΕΚ γραφικών τεχνών του Δήμου Βόλου, από το οποίο ήρθαν επτά υποψηφιότητες στο σπουδαστικά Αστέρια 2006.

Πιστεύω ότι αυτός ο παράλληλος διαγωνισμός θα συμβάλει στο μέλλον στην προβολή της σημασίας της εκπαίδευσης στις εφαρμοσμένες τέχνες. Ενώ ταυτόχρονα θα αποτελέσει μια σημαντική ευκαιρία επικοινωνίας ανάμεσα στους ικανούς νέους πτυχιούχους των εφαρμοσμένων τεχνών, και τη βιομηχανία που τόσο τους έχει ανάγκη για να είναι δημιουργική και καινοτόμα.

Με αυτή την ευκαιρία θα ήθελα να μεταφέρω μερικές σκέψεις σχετικά με τη σημασία της εκπαίδευσης σε θέματα βιομηχανικού σχεδιασμού. Οι Ελληνική βιομηχανία υλικών και μηχανών συσκευασίας έχει μεγάλη ανάγκη στελεχών εκπαιδευμένων στον βιομηχανικό σχεδιασμό. Η Ελλάδα δεν είναι χώρα φτηνής εργασίας, ούτε οι επιχειρήσεις της έχουν στη διάθεσή τους ισχυρά διεθνή εμπορικά δίκτυα. Ο μόνος ίσως τρόπος για να είναι ανταγωνιστικές είναι η διαρκής δημιουργία καινοτομιών στο σχεδιασμό νέων προϊόντων. Και σ' αυτή τη διαδικασία ο βιομηχανικός σχεδιαστής παίζει σημαντικό ρόλο.

Όμως θα πρέπει να προσδιορίσουμε τα προσόντα και τις γνώσεις που πρέπει να έχει ένας βιομηχανικός σχεδιαστής για να συμβάλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη καινοτομιών. Πολύ συνδέουν τις εφαρμοσμένες τέχνες και το βιομηχανικό σχεδιασμό με τη σχεδίαση ετικετών και κουτιών και τη δημιουργία μακετών. Αυτός είναι τομέας των γραφικών τεχνών που καλύπτει μικρό μόνο μέρος της καινοτομικής δημιουργίας ενός προϊόντος. Ο βιομηχανικός σχεδιαστής, που συμμετέχει στην ομάδα ανάπτυξης, θα πρέπει να έχει σαφή γνώση και διαρκή ενημέρωση γύρω από τα υλικά και τις μεθόδους παραγωγής των προϊόντων της συγκεκριμένης βιομηχανίας. Αλλά και τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται και χρησιμοποιούνται τα αντικείμενα από τους πελάτες.

Η εκπαίδευση στο βιομηχανικό σχεδιασμό θα πρέπει να δίνει τις πιο κάτω γνώσεις :

  • Πώς τα προϊόντα και οι υπηρεσίες μπορούν να γίνουν πιο εύχρηστα και ελκυστικά..
  • Τι κάνει ένα αντικείμενο να είναι ωραίο και χρήσιμο.
  • Πώς μια νέα ιδέα μπορεί να παρουσιαστεί με ελκυστικό τρόπο με τη χρησιμοποίηση των σύγχρονων εργαλείων της τεχνολογίας.
  • Πώς λειτουργεί μια σύγχρονη επιχείρηση και πώς αναλύεται το κόστος παραγωγής και διανομής ενός προϊόντος.
  • Γνώση της ιστορίας του βιομηχανικού σχεδιασμού.
  • Άνεση στη χρήση προγραμμάτων σχεδιασμού σε δύο και τρεις διαστάσεις καθώς και τις σύγχρονες τεχνικές κατασκευής προτύπων, όπως η στερεολιθογραφία.

Θα πρέπει ακόμη, το πρόγραμμα εκπαίδευσης να στοχεύει στην ανάπτυξη μιας σειράς επαγγελματικών δεξιοτήτων, όπως:

  • Ο προσδιορισμός ενός προβλήματος και ο καθορισμός των παραμέτρων και των σχεδιαστικών απαιτήσεων.
  • Η σύλληψη μιας ιδέας και η αξιολόγηση των εναλλακτικών παραμέτρων για την υλοποίησή της.
  • Η αξιολόγηση ενός μοντέλου και οι ενέργειες που απαιτούνται για τη βελτίωσή του.
  • Η δυνατότητα επικοινωνίας με τα άλλα μέλη της ομάδας ανάπτυξης: εμπορικά, τεχνικά, οικονομικά.

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Παραγωγής Υλικών Συσκευασίας έχει τη διάθεση και το συμφέρον να στηρίξει κάθε νέα εκπαιδευτική προσπάθεια προς αυτήν την κατεύθυνση.

Όλα τα Νέα / Άρθρα