Ο ΣΥΒΙΠΥΣ έγινε πλήρες μέλος του οργανισμού EUROPEN

Europen logo

Στις 19 Μαρτίου 2020 ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση του ΣΥΒΙΠΥΣ και έγινε αποδεκτή η  ένταξη του στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη Συσκευασία και το Περιβάλλον EUROPEN, ο οποίος έχει έδρα τις Βρυξέλλες και υποστηρίζει την ουσιαστική συμβολή της συσκευασίας στην εφοδιαστική αλυσίδα αγαθών χωρίς να ευνοείται κάποιο συγκεκριμένο υλικό ή σύστημα συσκευασίας.

Μέλη του Οργανισμού EUROPEN αποτελούν οι μεγαλύτερες πολυεθνικές εταιρίες παραγωγής α’ υλών,συσκευασιών, FMCG καθώς και εκπρόσωποι Ευρωπαϊκών  οργανισμών συσκευασίας. Τα μέλη του EUROPEN έχουν δεσμευτεί να βελτιώνουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των συσκευασμένων αγαθών σε συνεργασία με τους προμηθευτές και τους πελάτες τους, προωθώντας την μετάβαση στην κυκλική οικονομία.

Ο Οργανισμός EUROPEN προωθεί τη συσκευασία που:

•  κατασκευάζεται από υπεύθυνα υλικά
•  είναι λειτουργική και εξασφαλίζει την ασφάλεια των καταναλωτών
•  επαναχρησιμοποιείται / ανακυκλώνεται και ωφελεί την κοινωνία ως σύνολο
•  καινοτομεί και υποστηρίζει την μετάβαση προς την κυκλική οικονομία στοχεύοντας στη μείωση των εκπομπών άνθρακα
 
Ο Οργανισμός EUROPEN είναι αξιόπιστος εταίρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την επίτευξη των στόχων της κυκλικής οικονομίας,αξιώνοντας τη σαφήνεια, την αναλογικότητα,αλλά και την αποτελεσματικότητα της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας ώστε να διαφυλαχτεί η εσωτερική αγορά, επιτρέποντας την καινοτομία και την ανάπτυξη για την αλυσίδα αξίας των συσκευασιών στην Ευρώπη.
 
Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο:
https://europen-packaging.eu

Όλα τα Νέα / Άρθρα