Νέα & Αρθρογραφία

Η ενημέρωση ήταν και είναι η κύριος στόχος του ΣΥΒΙΠΥΣ. Η υπεύθυνη και τεκμηριωμένη αρθρογραφία του Συνδέσμου καλύπτει ένα σημαντικό εύρος θεμάτων σχετικών με τη Συσκευασία καθώς και αναλυτικές παρουσιάσεις των Δράσεων που έχει αναλάβει στα 15 χρόνια ζωής του.

Έκθεση έγκαιρης προειδοποίησης για την Ελλάδα ως προς την διαχείριση των αποβλήτων Το 2018 δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η Έκθεση έγκαιρης προειδοποίησης για τα κράτη μέλη που κινδυνεύουν να μην επιτύχουν τον στόχο για την επαναχρησιμοποίηση / ανακύκλωση των αστικών αποβλήτων το 2020.

Περισσότερα

New European Regulation to address nanoforms of substances Στις 3 Δεκεμβρίου 2018 δημοσιεύτηκε η νέα τροποποίηση του κανονισμού REACH (1907/2006 καταχώριση, αξιολόγηση,αδειοδότηση και περιορισμοί των χημικών προϊόντων),ώστε να καλύπτει τις νανομορφές των ουσιών, με ισχύ την 1 Ιανουαρίου 2020.

Περισσότερα

Η νέα στρατηγική της Ε.Ε. για τους ενδοκρινικούς διαταράκτες Στις 7 Νοεμβρίου 2018 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση,με την οποία επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της για την προστασία των πολιτών και του περιβάλλοντος από επικίνδυνες χημικές ουσίες.

Περισσότερα

Europe 2050 – the new EU strategy:  a clean planet for all Στις 28 Νοεμβρίου 2018 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε ένα στρατηγικό μακρόπνοο όραμα για μια ευημερούσα, σύγχρονη,ανταγωνιστική και κλιματικά ουδέτερη οικονομία έως το 2050 – Καθαρός πλανήτης για όλους!

Περισσότερα

New Plastics Economy Global Commitment (29/10/2018) Περισσότερες από 290 Εταιρίες,Ινστιτούτα και Οργανισμοί υπέγραψαν τη νέα πρωτοβουλία του ιδρύματος Ellen MacArthur σε συνεργασία τον διεθνή οργανισμό United Nations Environment Programme για την εξάλειψη των πλαστικών απορριμμάτων στην πηγή η με τίτλο "Η διεθνής δέσμευση για τα πλαστικά".

Περισσότερα

Single Use Plastics directive adopted 24/10/2018 Στις 24/10/2018 η Ολομέλεια της Ευρωβουλής στο Στρασβούργο ψήφισε υπέρ του περιορισμού και σε ορισμένες περιπτώσεις της απαγόρευσης των πλαστικών προϊόντων μιας χρήσης και των εργαλείων υδατοκαλλιέργειας που περιέχουν πλαστική ύλη

Περισσότερα

The history of the Hellenic Packaging Στις αρχές Αυγούστου 2018 ολοκληρώθηκε η έκδοση του βιβλίου αναφοράς για την Συσκευασία στη χώρα μας με τίτλο "Εισαγωγή στην ιστορία της Ελληνικής Συσκευασίας"

Περισσότερα

Directive 2018/852, amending Directive 94/62/EC on packaging and packaging waste Στις 4 Ιουνίου 2018 δημοσιεύτηκε στα επίσημα πρακτικά της Ε.Ε. η οδηγία 852/2018, η οποία αποτελεί την 6η τροποποίηση της οδηγίας πλαίσιο 1994/62 για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα της συσκευασίας.

Περισσότερα

NEW German packaging law, active on 1/1/2019 O νέος Νόμος στη Γερμανία για τη Συσκευασία (VerpackG law) τίθεται σε ισχύ από την 1/1/2019,αντικαθιστώντας την υπάρχουσα νομοθεσία (VerpackV law).

Περισσότερα

AGMPM joins SAVE-FOOD imitative Ο Σύνδεσμός μας έγινε τακτικό Μέλος της Διεθνούς Πρωτοβουλίας SAVE-FOOD (www.save-food.org)

Περισσότερα
Σελίδα 5 από 15