Νέα & Αρθρογραφία

Η ενημέρωση ήταν και είναι η κύριος στόχος του ΣΥΒΙΠΥΣ. Η υπεύθυνη και τεκμηριωμένη αρθρογραφία του Συνδέσμου καλύπτει ένα σημαντικό εύρος θεμάτων σχετικών με τη Συσκευασία καθώς και αναλυτικές παρουσιάσεις των Δράσεων που έχει αναλάβει στα 15 χρόνια ζωής του.

RISE project Ο ΣΥΒΙΠΥΣ υποστηρίζει τη νέα δράση του ΙΕΛΚΑ (Ινστιτούτο Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών),το οποίο διοργανώνει τον Διαγωνισμό RISE (Retail Innovation for Sustainable Ecosystems)

Περισσότερα

SUP directive 2019/904 Στις 12 Ιουνίου 2019 δημοσιεύτηκε στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Οδηγία 2019/904 σχετικά με τη μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον.

Περισσότερα

Tobacco packaging – New track and trace rules Στις 20 Μαΐου 2019 τέθηκαν σε ισχύ οι νέοι Ευρωπαϊκοί κανονισμοί για τη σήμανση των συσκευασιών καπνού και τσιγάρων

Περισσότερα

Σύμβαση της Βασιλείας, νέοι κανόνες για τη διακίνηση των πλαστικών αποβλήτων Στις 10 Μαΐου,νέοι κανόνες ψηφίστηκαν για τη διακίνηση των πλαστικών αποβλήτων από εκπρόσωπους 180 κρατών,στη 14η Συνέλευση των Αντιπροσώπων της σύμβασης της Βασιλείας.

Περισσότερα

Κ.Kanellakis SA certification Η βιομηχανία ανακύκλωσης πλαστικών K. ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ Α.Ε. πιστοποιήθηκε (EuCertPlast). από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ανακύκλωσης Plastics Recyclers Europe

Περισσότερα

Circular Economy, European Stakeholders Conference 2019 Στις 6-7 Μαρτίου 2019,πραγματοποιήθηκε το ετήσιο Ευρωπαϊκό Συνέδριο για την κυκλική οικονομία,στο οποίο καταγράφηκε μαζική συμμετοχή των εμπλεκόμενων φορέων.

Περισσότερα

Global commitment on the New Plastics Economy, Spring 2019 report Την Πέμπτη 14 Μαρτίου 2019 οι οργανισμοί MacArthur Foundation ,UN Environment and GPAP δημοσίευσαν την νέα αναφορά New Plastics Economy Global Commitment Spring 2019 Report

Περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε στις 4 Μαρτίου 2019 τη συνολική έκθεση σχετικά με την υλοποίηση του σχεδίου δράσης για την κυκλική οικονομία που ενέκρινε τον Δεκέμβριο του 2015

Περισσότερα

 Packaging vs. falsification of medicines Η παραποίηση φαρμάκων αποτελεί σοβαρή απειλή για τη δημόσια υγεία στην Ε.Ε.

Περισσότερα

DETOX Packaging Waste Στο σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία που ενέκρινε το 2015,η Επιτροπή ανακοίνωσε την πρόθεσή της να αναλύσει και να ετοιμάσει επιλογές πολιτικής που να εξετάζουν τα θέματα διεπαφής μεταξύ της νομοθεσίας για τις χημικές ουσίες, για τα προϊόντα και για τα απόβλητα.

Περισσότερα
Σελίδα 4 από 15