Νέα & Αρθρογραφία

Η ενημέρωση ήταν και είναι η κύριος στόχος του ΣΥΒΙΠΥΣ. Η υπεύθυνη και τεκμηριωμένη αρθρογραφία του Συνδέσμου καλύπτει ένα σημαντικό εύρος θεμάτων σχετικών με τη Συσκευασία καθώς και αναλυτικές παρουσιάσεις των Δράσεων που έχει αναλάβει στα 15 χρόνια ζωής του.

Σύστημα Εγγυοδοσίας Περιεκτών στην Ελλάδα Στις 22.07.2022 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΔΑ/76254/1331/2022 με τίτλο ‘Αρμοδιότητες και υποχρεώσεις όλων των εμπλεκόμενων μερών για την εφαρμογή συστήματος επιστροφής εγγύησης για τις συσκευασίες ποτών από πλαστικό, αλουμίνιο και γυαλί΄.  

Περισσότερα

Tsakalidis Analysis & Testing : Έλεγχος υλικών σε επαφή με τρόφιμα - Επέκταση Πεδίου Διαπίστευσης Εργαστηρίου (ΕΠΕΔ) Tα εργαστήρια Tsakalidis Analysis & Testing, αναγνωρίζοντας τις ανάγκες  και τις τάσεις της αγοράς και στοχεύοντας πάντα στην πλήρη υποστήριξη των πελατών μας, εμπλουτίσαμε το ΕΠΕΔ μας με περισσότερες διαπιστευμένες μεθόδους για τον έλεγχο των  υλικών που πρόκειται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα.

Περισσότερα

Commission Implementing Decision (EU) 2021/1752 Την Παρασκευή 1η Οκτωβρίου 2021 δημοσιεύτηκε η εκτελεστική απόφαση 2021/1752 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής της Οδηγίας 2019/904 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά τον υπολογισμό, την επαλήθευση και την υποβολή δεδομένων σχετικά με τη χωριστή συλλογή αποβλήτων πλαστικών φιαλών ποτών μίας χρήσης

Περισσότερα

FCM, RASFF alerts 2020 Ολοκληρώθηκε η ανάλυση των Ευρωπαϊκών κοινοποιήσεων ύπαρξης σοβαρού, άμεσου ή έμμεσου κινδύνου για τη δημόσια υγεία, επί των υλικών και αντικειμένων που έρχονται σε επαφή με τα τρόφιμα (ΥΑΕΤ).

Περισσότερα

Νέοι κανόνες για τη μεταφορά πλαστικών απορριμμάτων Στις 22 Δεκεμβρίου 2020 ο Ευρωπαίος Επίτροπος Virginijus Sinkevičius ανακοίνωσε τους νέους κανόνες για την διακίνηση των πλαστικών απορριμμάτων σύμφωνα με τον Κανονισμό  2020/2174 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις μεταφορές αποβλήτων. Από την 1η Ιανουαρίου 2021 απαγορεύεται η εξαγωγή από τα μέλη της Ε.Ε. πλαστικών απορριμμάτων (που δύσκολα ανακυκλώνονται),σε κράτη μη μέλη του ΟΟΣΑ

Περισσότερα

EU New Consumer Agenda Την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε τη νέα στρατηγική για την προστασία του καταναλωτή, η οποία εστιάζει στην πράσινη μετάβαση της οικονομίας, τον ψηφιακό μετασχηματισμό  της κοινωνίας, την προστασία των ευπαθών ομάδων και την αποτελεσματική επιβολή των δικαιωμάτων των καταναλωτών

Περισσότερα

EU the new chemical strategy Στις 14 Οκτωβρίου 2020 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε  τη νέα στρατηγική για τις χημικές ουσίες με στόχο την αειφορία.

Περισσότερα

EUROPEN message:Protect the integrity of the Single Market     Από  την επιτροπή PCF (Packaging Chain Forum) του Ευρωπαϊκού Οργανισμού EUROPEN,συντάχθηκε επιστολή προς τα θεσμικά όργανα της Ε.Ε.,για την προστασία της ακεραιότητας της ενιαίας αγοράς των συσκευασιών και των διακινούμενων συσκευασμένων αγαθών

Περισσότερα

ΕΣΔΑ (Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων) 2020 -2030 Την Πέμπτη 6 Αυγούστου το νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) για την χρονική περίοδο 2020 – 2030 τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση, η οποία και θα ολοκληρωθεί στις 21 Αυγούστου.

Περισσότερα

Ο ΣΥΒΙΠΥΣ έγινε πλήρες Μέλος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού EPIC Την τρέχουσα εβδομάδα ο ΣΥΒΙΠΥΣ έγινε πλήρες Μέλος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού EPIC (European Packaging Institutes Consortium),στον οποίο εκπροσωπούνται τα Ινστιτούτα Συσκευασίας των Ευρωπαϊκών κρατών και οι εθνικοί Σύνδεσμοι Συσκευασίας

Περισσότερα
Σελίδα 2 από 15