Νέα & Αρθρογραφία

Η ενημέρωση ήταν και είναι η κύριος στόχος του ΣΥΒΙΠΥΣ. Η υπεύθυνη και τεκμηριωμένη αρθρογραφία του Συνδέσμου καλύπτει ένα σημαντικό εύρος θεμάτων σχετικών με τη Συσκευασία καθώς και αναλυτικές παρουσιάσεις των Δράσεων που έχει αναλάβει στα 15 χρόνια ζωής του.

Ο νέος Κανονισμός για τον οικολογικό σχεδιασμό προϊόντων – Eco-design for sustainable products regulation (ESPR) Στις 28/6/2024 δημοσιεύτηκε στην επίσημη εφημερίδα της Ε.Ε. ο νέος Κανονισμός 2024/1781, που ορίζει τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού όσον αφορά τα βιώσιμα προϊόντα, τροποποιεί την Οδηγία 2020/1828 και τον Κανονισμό (ΕΕ) 2023/1542 και τέλος καταργεί την Οδηγία 2009/125.

Περισσότερα

Νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός για τις εξαγωγές αποβλήτων Στις 30 Απριλίου δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός 2024/1157 για τις μεταφορές αποβλήτων εντός και εκτός της Ε.Ε.

Περισσότερα

Joint European Industry Manifesto Τη Δευτέρα 15 Απριλίου 2024 δόθηκε στη δημοσιότητα το νέο Ευρωπαϊκό μανιφέστο που υπέγραψαν 85 Ευρωπαϊκοί Σύνδεσμοι, εκπροσωπώντας την αξιακή αλυσίδα παραγωγής και διακίνησης συσκευασμένων αγαθών.

Περισσότερα

Operation Clean Sweep Certification Status Update ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ PACK S.A. – Εργοστάσιο Ιωαννίνων

Περισσότερα

Νέα Ευρωπαϊκή Οδηγία για την προστασία των καταναλωτών από παραπλανητικούς πράσινους ισχυρισμούς Στις 18 Ιανουαρίου υπερψηφίστηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η νέα Νομοθεσία (593 υπέρ, 21 κατά και 14 αποχές). η νέα Οδηγία που απαγορεύει τους ψευδείς πράσινους ισχυρισμούς ‘greenwashing’ και τη διασπορά στην αγορά παραπλανητικών πληροφοριών για προϊόντα με στόχο την προστασία των καταναλωτών από παραπλανητικές πληροφορίες marketing και την ενδυνάμωση των βιώσιμων επιλογών

Περισσότερα

Kοινή δήλωση των Ευρωπαϊκών Oργανισμών για τον επερχόμενο κανονισμό PPWR  Περισσότερες από 100 ενώσεις, που εκπροσωπούν την ευρωπαϊκή βιομηχανία συσκευασίας, έστειλαν επιστολή στα κράτη μέλη της ΕΕ, καλώντας τα να υποστηρίξουν την Ενιαία Αγορά ή να αντιμετωπίσουν τεράστιες διαταραχές της εφοδιαστικής αλυσίδας κατά την υιοθέτηση της Γενικής Προσέγγισής τους για τον Κανονισμό Συσκευασιών και Απορριμμάτων Συσκευασίας (PPWR). 

Περισσότερα

Νέοι Ευρωπαϊκοί Κανόνες για τον υπολογισμό του rPET σε φιάλες ποτών μιας χρήσης  Δόθηκε στη δημοσιότητα στις 30 Νοεμβρίου 2023 η εκτελεστική απόφαση  2023/2683 της ΕΕ για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής της οδηγίας (ΕΕ) 2019/904 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον υπολογισμό, την επαλήθευση και την υποβολή δεδομένων σχετικά με την περιεκτικότητα σε ανακυκλωμένο πλαστικό στις πλαστικές φιάλες ποτών μίας χρήσης. 

Περισσότερα

Ψήφιση του νέου κανονισμού PPWR  από το Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο Την Τετάρτη 22 Νοεμβρίου 2023 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έδωσε τη θετική ψήφο στο νέο κανονισμό για τη συσκευασία και τα απόβλητα των συσκευασιών, ο οποίος σηματοδοτεί ένα κρίσιμο ορόσημο στη διαμόρφωση του μέλλοντος της ευρωπαϊκής βιομηχανίας συσκευασίας. 

Περισσότερα

Ο νέος ευρωπαϊκός κανονισμός κατά την αποψίλωσης των δασών EE 2023/1115 Στις 31 Μαΐου 2023 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ε.Ε., εξέδωσαν το νέο ευρωπαϊκό κανονισμό 2023/1115 για τη διαθεσιμότητα στην αγορά της Ένωσης και την εξαγωγή από την Ένωση ορισμένων βασικών και παράγωγων προϊόντων, που συνδέονται με την αποψίλωση και την υποβάθμιση των δασών.  

  

Περισσότερα

Η Ε.Ε. προειδοποιεί για τη μη επίτευξη των στόχων της κυκλικής οικονομίας  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε έκθεση που δημοσιεύτηκε στις 8 Ιουνίου 2023 καταγράφει τα κράτη μέλη που κινδυνεύουν να μην εκπληρώσουν τους στόχους προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση για τα δημοτικά και όλα τα απορρίμματα συσκευασίας για το 2025 και τον στόχο υγειονομικής ταφής του 2035

Περισσότερα
Σελίδα 1 από 16