Η βιομηχανία ανακύκλωσης πλαστικών K. ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ Α.Ε. πιστοποιήθηκε (EuCertPlast). από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ανακύκλωσης Plastics Recyclers Europe .Είναι η πρώτη αλλά και η μοναδική Ελληνική εταιρία του κλάδου που λαμβάνει ευρωπαϊκή πιστοποίηση ανακύκλωσης πλαστικών

Το σύστημα βασίζεται στην Ευρωπαϊκή οδηγία EN 15343:2007 για τις βέλτιστες πρακτικές ανακύκλωσης. Επίσης η εταιρία διαθέτει όλες τις απαραίτητες πιστοποιήσεις όπως ISO 9001, ISO 14001, καθώς επίσης είναι και η μοναδική στην Ελλάδα όπου εκδίδει Material Safety Data Shets, RοHS , REACH, για το σύνολο των ανακυκλωμένων υλών που παράγει.

Κ.Kanellakis SA

www.k-kanellakis.gr

Όλα τα Νέα / Άρθρα