Μέρος 1ο: Ιστορική αναδρομή

Ο ΣΥΒΙΠΥΣ θα δημοσιοποιήσει σύντομα την έρευνά του για τη δραστηριότητα του κλάδου παραγωγής υλικών συσκευασίας, με στοιχεία του 2010. Θα είναι η πρώτη έρευνα για τη συσκευασία που περιέχει στοιχεία προσεκτικά ελεγμένα και αξιόπιστά. Με την ευκαιρία όμως αυτή θα άξιζε να θυμηθούμε την πρώτη χαρτογράφηση του κλάδου της συσκευασίας που πραγματοποίησε ο ΣΥΒΙΠΥΣ αμέσως μετά την ίδρυσή του.

Η έρευνα του 2000 δεν είχε τη δημοσιότητα που της άξιζε. Δημοσιεύθηκε τότε στο περιοδικό Plant Management και δεν υπάρχει σε ηλεκτρονικό αρχείο. Είναι ενδιαφέρον λοιπόν να ξαναδημοσιεύσουμε τα στοιχεία αυτής της έρευνας έτσι ώστε να έχουμε ένα μέτρο σύγκρισης με τα στοιχεία του 2011 που θα ακολουθήσουν. Ακολουθεί το κείμενο της Έρευνας του 2001.

======================================

Προϋπόθεση για κάθε προσπάθεια βελτίωσης και ανάπτυξης είναι η ύπαρξη μετρήσιμων, αξιόπιστων και επίκαιρων στατιστικών δεδομένων. Μόνο τότε μπορεί να αξιολογηθεί η οποιαδήποτε πρόοδος. Αυτό ήταν και είναι εξαιρετικά δύσκολο για τον κλάδο της συσκευασίας. Και οι λόγοι είναι:

  1. Η μεγάλη ποικιλία υλικών, προϊόντων και βιομηχανικών διαδικασιών.
  2. Η μεγάλη διασπορά της παραγωγής σε μικρές και μεσαίες μονάδες.
  3. Η έλλειψη ενός μητρώου παραγωγών υλικών συσκευασίας.
  4. Η μεγάλη διασπορά χρηστών σε αριθμό και ποικιλία.

H πρώτη χαρτογράφηση του κλάδου της συσκευασίας το 2001

Η Ελλάδα ήταν και είναι η μόνη χώρα της ΕΕ στην οποία ο κλάδος της συσκευασίας δεν υπάρχει ως αυτοτελής κατηγορία. Ως οδηγός ακολουθήθηκε η κατάταξη του ICAP, σύμφωνα με την οποία οι βιομηχανίες παραγωγής υλικών συσκευασίας βρίσκονται διεσπαρμένες στους κλάδους (α) Ξύλο-Φελλός και προϊόντα (β) Χαρτί και προϊόντα (γ) Εκδόσεις – Εκτυπώσεις – Γραφικές τέχνες (δ) Ελαστικά – Πλαστικά (ε) Μεταλλικά προϊόντα και κατασκευές (στ) Προϊόντα μη μεταλλικών ορυκτών.

Εξάλλου, βιομηχανικές δραστηριότητες που εμπεριέχουν και την παραγωγή υλικών συσκευασίας συμπεριλαμβάνονται στους κλάδους: Είδη Διατροφής, Αγροτικά Προϊόντα, Προϊόντα καπνού, Ποτά, Φάρμακα – καλλυντικά – απορρυπαντικά.

Η ομαδοποίηση σε κατηγορίες αποτελεί πρόβλημα από το γεγονός ότι πολλές βιομηχανίες παράγουν προϊόντα συσκευασίας από διάφορα υλικά (π.χ. μεταλλικές συσκευασίες και ταυτόχρονα πλαστικές) ενώ σε άλλες τα υλικά συσκευασίας αποτελούν ένα μόνο μέρος της συνολικής παραγωγικής δραστηριότητάς τους (π.χ. εκτυπώσεις ή παραγωγή πλαστικού φιλμ). Τέλος ο κύκλος εργασιών ορισμένων βιομηχανιών υλικών συσκευασίας αποτελεί μίγμα βιομηχανικής και εμπορικής δραστηριότητας.

Στον πίνακα που ακολουθεί περιλαμβάνονται οι 212 βιομηχανίες που βρίσκονται στους υπάρχοντες βιομηχανικούς κλάδους σύμφωνα με την κατάταξη του ICAP και οι οποίες δηλώνουν ως κύρια δραστηριότητα την παραγωγή υλικών συσκευασίας. Επιπλέον υπάρχει η, μη εξακριβωμένη, πληροφορία ότι λειτουργούν πάνω από 800 μικρές επιχειρήσεις και οικοτεχνίες που ασχολούνται με την παραγωγή υλικών συσκευασίας (κυρίως από ξύλο)!

Η ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 2001

Κλάδος

Συνολικός αριθμός εταιρειών του κλάδου

Βιομηχανίες του κλάδου οι οποίες παράγουν υλικά συσκευασίας

Αριθμός Βιομηχανιών συσκευασίας

Κύκλος εργασιών βιομηχανιών συσκευασίας (εκατ. Ευρώ)

Ξύλο - φελλός

71

Παλέτες, τελάρα, πώματα φελλού

8 7

Χαρτί-Προϊόντα χάρτου

96

Χαρτοκιβώτια, χαρτοσακούλες

54 310

Εκδόσεις-εκτυπώσεις

162

Χαρτόκουτα, ετικέτες

24 76

Μεταλλικά προϊόντα

300

Κουτιά αναψυκτικών, λευκοσιδηρά δοχεία, πώματα

18 240

Ελαστικά-Πλαστικά

225

(I) Εύκαμπτη συσκευασία

(ΙΙ) Πλαστικά φιαλοειδή, δοχεία

(ΙΙΙ) Σκληρά πλαστικά πλην φιαλοειδών

32

40

33

190

150

80

Προϊόντα μη μεταλλικών ορυκτών

379

Γυάλινες φιάλες

3 55
ΣΥΝΟΛΟ 212 1108

Ακολούθησε, το 2005, η συμμετοχή του ΣΥΒΙΠΥΣ στην έρευνα WPO/ Pira.

Ο ΣΥΒΙΠΥΣ συμμετείχε το 2005 στην έρευνα με τίτλο «The Future of Global Packaging Markets –strategic five-year forecasts and market rankings». Ήταν μια παγκόσμια έρευνα που κάλυπτε όλες τις περιοχές του πλανήτη. Υπήρχαν και ειδικές μελέτες για 43 χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα. Η έρευνα συντονίστηκε από την Pira International και συνεργάστηκαν σ' αυτήν όλοι οι εθνικοί εκπρόσωποι-μέλη του World Packaging Organization, και φυσικά ο ΣΥΒΙΠΥΣ.

Τι κάνει ο ΣΥΒΙΠΥΣ το 2011

Με την πείρα που απέκτησε ο ΣΥΒΙΠΥΣ από τη συμμετοχή του στην παγκόσμια έρευνα, προχώρησε φέτος στη συλλογή και επεξεργασία στοιχείων για το 2010.

Για τους λόγους που αναφέρθηκαν στην αρχή, τόσο η συλλογή όσο και η εκτίμηση και επεξεργασία στοιχείων εξακολουθεί να είναι εξαιρετικά δύσκολη υπόθεση. Ιδιαίτερα στις περιπτώσεις αντικρουόμενων στοιχείων και πληροφοριών.

Όλα τα Νέα / Άρθρα