Η εικόνα της πλαστικής συσκευασίας στην Ευρώπη (Πληροφορίες και εκτιμήσεις του ΣΥΒΙΠΥΣ)

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Plastemart, οι Ευρωπαϊκή βιομηχανία πλαστικής συσκευασίας καλύπτει το 50% της συνολικής επεξεργασίας πλαστικών στην Ευρώπη. Το 2007 η παραγωγή πλαστικών υλικών συσκευασίας ήταν 18,2 εκατομμύρια τόνοι κατά βάρος και € 54 εκατομμύρια κατ' αξία. Ποσότητα που αντιστοιχεί στο 21% κατά βάρος και το 30% κατ' αξία στο σύνολο των υλικών συσκευασίας.

Η εκτίμηση του Applied Market Information, είναι ότι η πλαστική συσκευασία στη Δυτική Ευρώπη έχει φτάσει σε επίπεδο ωριμότητας και αυξάνει ανάλογα με την αύξηση του εισοδήματος. Αντίθετα, σε πολλές αγορές της Ανατολικής Ευρώπης παρατηρείται μια δυναμική αύξηση, που οφείλεται στο χαμηλότερο κόστος εργασίας, στην αύξηση των καταναλωτικών δαπανών και στη εισροή επιδοτήσεων από την ΕΕ. Η εκτίμηση του ΣΥΒΙΠΥΣ είναι ότι, για τους ίδιους λόγους, ο ρυθμός ανάπτυξης στην Ελλάδα βρίσκεται μεταξύ Ανατολικής και Δυτικής Ευρώπης.

Πάντως, η Δυτική Ευρώπη καλύπτει σήμερα το 89% της κατανάλωσης πλαστικών για συσκευασία. Η μεγαλύτερη αγορά είναι η Γερμανία ενώ τη μεγαλύτερη κατανάλωση πλαστικών για συσκευασία ανά κάτοικο έχουν η Ιταλία η Ολλανδία και το Βέλγιο. Αυτό εξηγείται από το ότι οι τρεις αυτές χώρες είναι σημαντικοί εξαγωγής ετοίμων υλικών συσκευασίας. Αντίθετα στη Μεγάλη Βρετανία παρατηρείται μείωση της κατανάλωσης πλαστικών πρώτων υλών για συσκευασία λόγω του κλεισίματος αρκετών εργοστασίων και της αύξησης των εισαγωγών ετοίμων υλικών.
Ο κυριότερος πελάτης της βιομηχανίας πλαστικών υλικών συσκευασίας είναι φυσικά η βιομηχανία τροφίμων και ποτών που απορροφάει το 70% της συνολικής παραγωγής. Και ένας από τους λόγους του μεγάλου ρυθμού αύξησης στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης είναι η εγκατάσταση όλων των μεγάλων αλυσίδων λιανεμπορίου και των προμηθευτών τους. Η μεγαλύτερη αύξηση παρατηρείται στις φιάλες ΡΕΤ και τα φιλμ συσκευασίας.
Σημαντική τάση στο σχεδιασμό και την παραγωγή πλαστικών συσκευασίας είναι η μείωση του βάρους ανά μονάδα. Η κίνηση για τη μείωση του βάρους των φιαλών ΡΕΤ ακολουθείται από τη μείωση του βάρους των πωμάτων τους. Η παραγωγή πλαστικών πωμάτων το 2007 ξεπέρασε τα €5 δισεκατομμύρια και πιστεύεται ότι για τα επόμενα πέντε χρόνια ο ρυθμός αύξησης θα είναι γύρω στο 4%.
Ένας σημαντικός τομέας στο σχεδιασμό πλαστικών υλικών συσκευασίας θα πρέπει να είναι η ασφαλής και οικονομική χρήση των ανακυκλωμένων υλικών συσκευασίας. Η Ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία οδηγεί στη συνεχή αύξηση των δευτερογενών υλικών για τα οποία καλούμαστε να βρούμε λύσεις.

Όλα τα Νέα / Άρθρα