Ένα μήνυμα για τους σχεδιαστές και τους δημιουργούς συσκευασίας

Στην τελευταία Γενική Συνέλευση του ΣΥΒΙΠΥΣ αποφασίστηκε ομόφωνα η τροποποίηση του καταστατικού και του ονόματος του Συνδέσμου έτσι ώστε να συμπεριλαμβάνει στα τακτικά του μέλη,

 • τους σχεδιαστές και τα δημιουργικά γραφεία που ασχολούνται με τη συσκευασία
 • τους κατασκευαστές και εγκαταστάτες μηχανημάτων, εργαλείων και οργάνων που χρησιμοποιούνται στη συσκευασία
 • τα γραφεία που προσφέρουν υπηρεσίες, μεθόδους και συστήματα συσκευασίας και διακίνησης
 • τις βιομηχανίες που συσκευάζουν προϊόντα (φασόν) για λογαριασμό τρίτων.

Πιστεύουμε ότι αυτή η σύνθεση μηχανών, υλικών και υπηρεσιών συσκευασίας θα έχει συνεργηστικό αποτέλεσμα και θα οδηγήσει στη διεύρυνση των καινοτόμων επιχειρήσεων: Κάτι που χρειάζεται η ελληνική οικονομία.

Με το σημείωμα αυτό ξεκινώ την επικοινωνία με τα νέα μέλη του ΣΥΒΙΠΥΣ που προέρχονται από το χώρο του δημιουργικού σχεδιασμού. Τα περισσότερα δημιουργικά γραφεία σήμερα στρέφουν σχεδόν όλη την προσπάθεια και το ταλέντο τους στη δημιουργία μιας ελκυστικής μακέτας.

Η συσκευασία όμως είναι κάτι πολύ περισσότερο από τη μακέτα, και ο δημιουργός πρέπει να έχει τα εφόδια και τη γνώση που θα τον βοηθήσουν να αντιμετωπίσει όλες τις απαιτήσεις της. Και κυρίως πρέπει να βρίσκεται σε συνεχή διάλογο με όλη την ομάδα που μελετά και υλοποιεί την παραγωγή και τη συσκευασία ενός νέου προϊόντος. Ο δημιουργός είναι τόσο καλός και καινοτόμος όσο καλές και πυκνές είναι ερωτήσεις που κάνει.

Μέχρι πριν λίγα χρόνια οι βασικές ερωτήσεις που έπρεπε να απαντηθούν στην πορεία της δημιουργίας μιας νέας συσκευασίας ήταν:

 • Τι βαθμό προστασίας πρέπει να παρέχει η συσκευασία στο προϊόν από τη γραμμή παραγωγής μέχρι την τελική του χρήση;
 • Τι ευκολίες παρέχει στο χρήστη του προϊόντος;
 • Ποιο είναι το ανώτερο επιτρεπόμενο κόστος και πώς θα σχεδιάσουμε για να μειώσουμε το άθροισμα του κόστους του υλικού και του κόστους της διεργασίας;
 • Τι σχεδιαστικά χαρακτηριστικά πρέπει να έχει ώστε να είναι ελκυστικό στον καταναλωτή;
 • Τι προδιαγραφές πρέπει να πληροί ώστε να είναι σύμφωνο με τους διεθνείς κανονισμούς και την εθνική νομοθεσία;

Σήμερα όμως το πρόβλημα της συσκευασίας είναι πολύ πιο σύνθετο, και ο δημιουργός θα πρέπει να ζητάει απαντήσεις σε πολλές άλλες ακόμη ερωτήσεις.

Όπως:

 • Πόσο συμβάλει η συσκευασία που σχεδίασα στην εξοικονόμηση πόρων και ενέργειας; (πχ μείωση των χρησιμοποιουμένων υλικών, οικονομία στο κόστος μεταφοράς και διακίνησης του προϊόντος, χρησιμοποίηση υλικών που προέρχονται από ανακύκλωση).
 • Πόσο υπεύθυνος και αξιόπιστος είναι ο προμηθευτής των υλικών που θα χρησιμοποιήσω;(πχ τηρεί την εργατική νομοθεσία, τις ασφαλείς διαδικασίες παραγωγής και ελέγχου, τις συνθήκες προστασίας του περιβάλλοντος;)
 • Είναι τα υλικά που θα χρησιμοποιήσω ασφαλή για τους καταναλωτές και το περιβάλλον;
 • Πού θα πάνε τα υλικά που θα χρησιμοποιήσω μετά τη χρήση τους, και πόσο είναι συμβατά με τις διαδικασίες διαχείρισης απορριμμάτων που ισχύουν στην περιοχή που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί το προϊόν;

Σε επόμενα σημειώματα θα επεκταθώ σε κάθε μια από τις πιο πάνω ερωτήσεις. Και είμαι στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου δημιουργού να συζητήσουμε, εντωμεταξύ επί μέρους θέματα που τον απασχολούν. Γράψτε μου στο stas@otenet.gr

Όλα τα Νέα / Άρθρα