Νέος οδικός χάρτης για το μετασχηματισμό της Ευρωπαϊκής χημικής βιομηχανίας

Στις 27 Ιανουαρίου 2023  η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε τον πρώτο οδικό χάρτη μετάβασης της Ευρωπαϊκής χημικής βιομηχανίας, περιγράφοντας τα βήματα για την επίτευξη των δεσμευτικών στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και τους στόχους της ψηφιακής μετάβασης με χρονικό ορόσημα τα έτη 2030 και 2050. 

Ο οδικός χάρτης μετάβασης της χημικής βιομηχανίας θέτει σε εφαρμογή σχεδόν 200 δράσεις για τη βιομηχανία, τα θεσμικά όργανα της Ε.Ε. τα κράτη μέλη, το εμπόριο και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη .Οι δράσεις χωρίζονται σε 26 θεματικές ενότητες που ομαδοποιούνται σε δράσεις συνεργασίας για την καινοτομία, τον εφοδιασμό καθαρής ενέργειας και τη διαφοροποίηση της πρώτης ύλης. 

Σύμφωνα με την μελέτη η ευρωπαϊκή χημική βιομηχανία είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος παραγωγός χημικών στον κόσμο και ο τρίτος μεγαλύτερος εκπομπός αερίων του θερμοκηπίου στην ΕΕ. Παρέχει πολύτιμες πρώτες ύλες για τις περισσότερες άλλες βιομηχανίες σε ολόκληρη την Ε.Ε. Ως εκ τούτου, οι βελτιώσεις στην αποτελεσματικότητα και τη βιωσιμότητα της παραγωγής και της ανακύκλωσης χημικών ουσιών θα αποδώσουν οφέλη στην αλυσίδα εφοδιασμού. 

Ο οδικός χάρτης περιλαμβάνει ενδιαφέρουσες αναφορές για την αναθεώρηση του κανονισμού REACH, τον περιορισμό των PFAS, την εφαρμογή της SUPD, την υιοθέτηση του νέου κανονισμού PPWR, τη στρατηγική για τη βιωσιμότητα των χημικών προϊόντων για ένα περιβάλλον χωρίς τοξικές ουσίες, την προτυποποίηση των πράσινων ισχυρισμών, την εφαρμογή δράσεων για την απελευθέρωσή μικροπλαστικών κα. 

Όλα τα Νέα / Άρθρα