Νέα & Αρθρογραφία

Η ενημέρωση ήταν και είναι η κύριος στόχος του ΣΥΒΙΠΥΣ. Η υπεύθυνη και τεκμηριωμένη αρθρογραφία του Συνδέσμου καλύπτει ένα σημαντικό εύρος θεμάτων σχετικών με τη Συσκευασία καθώς και αναλυτικές παρουσιάσεις των Δράσεων που έχει αναλάβει στα 15 χρόνια ζωής του.

Απονομή Βραβείων RISE Awards Διαγωνισμός για βιώσιμες καινοτομίες στον κλάδο των FMCG/Supermarkets

Περισσότερα

Πλαστικά μίας χρήσης. Ζητούμενο η τεχνοκρατική προσέγγιση Τα Υλικά Συσκευασίας χρησιμοποιούνται ευρύτατα σε κάθε διακινούμενο υλικό αγαθό.Ανάλογα με το περιεχόμενο και τον προσδοκώμενο χρόνο ζωής του εκάστοτε αγαθού, επιλέγεται ως βασική α΄ ύλη το πλαστικό, το γυαλί, το χαρτί, το μέταλλο ή και συνδυασμοί αυτών (σύνθετα υλικά, composites).

Περισσότερα

Microplastics,ECHA and WHO reports Στις 20 Σεπτεμβρίου 2019 ολοκληρώνεται η δημόσια διαβούλευση του Ευρωπαϊκού οργανισμού χημικών προϊόντων (ECHA) για τον περιορισμό των μικροπλαστικών σε προϊόντα διακινούμενα στην Ευρωπαϊκή αγορά.

Περισσότερα

New calculation rules 2019/665 Σύμφωνα με την εκτελεστική απόφαση 2019/665 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τροποποιείται η απόφαση 2005/720 για τον καθορισμό των πινάκων του συστήματος βάσεων δεδομένων σύμφωνα με την οδηγία 94/62/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας.

Περισσότερα

RISE project Ο ΣΥΒΙΠΥΣ υποστηρίζει τη νέα δράση του ΙΕΛΚΑ (Ινστιτούτο Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών),το οποίο διοργανώνει τον Διαγωνισμό RISE (Retail Innovation for Sustainable Ecosystems)

Περισσότερα

SUP directive 2019/904 Στις 12 Ιουνίου 2019 δημοσιεύτηκε στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Οδηγία 2019/904 σχετικά με τη μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον.

Περισσότερα

Tobacco packaging – New track and trace rules Στις 20 Μαΐου 2019 τέθηκαν σε ισχύ οι νέοι Ευρωπαϊκοί κανονισμοί για τη σήμανση των συσκευασιών καπνού και τσιγάρων

Περισσότερα

Σύμβαση της Βασιλείας, νέοι κανόνες για τη διακίνηση των πλαστικών αποβλήτων Στις 10 Μαΐου,νέοι κανόνες ψηφίστηκαν για τη διακίνηση των πλαστικών αποβλήτων από εκπρόσωπους 180 κρατών,στη 14η Συνέλευση των Αντιπροσώπων της σύμβασης της Βασιλείας.

Περισσότερα

Κ.Kanellakis SA certification Η βιομηχανία ανακύκλωσης πλαστικών K. ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ Α.Ε. πιστοποιήθηκε (EuCertPlast). από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ανακύκλωσης Plastics Recyclers Europe

Περισσότερα

Circular Economy, European Stakeholders Conference 2019 Στις 6-7 Μαρτίου 2019,πραγματοποιήθηκε το ετήσιο Ευρωπαϊκό Συνέδριο για την κυκλική οικονομία,στο οποίο καταγράφηκε μαζική συμμετοχή των εμπλεκόμενων φορέων.

Περισσότερα
Σελίδα 4 από 16