Νέα & Αρθρογραφία

Η ενημέρωση ήταν και είναι η κύριος στόχος του ΣΥΒΙΠΥΣ. Η υπεύθυνη και τεκμηριωμένη αρθρογραφία του Συνδέσμου καλύπτει ένα σημαντικό εύρος θεμάτων σχετικών με τη Συσκευασία καθώς και αναλυτικές παρουσιάσεις των Δράσεων που έχει αναλάβει στα 15 χρόνια ζωής του.

Ανατρέχοντας στην ιστοσελίδα του WPO (www.worldpackaging.org ) μπορεί κανείς δει τα πρώτα στοιχεία της έρευνας: “Who is doing what in packaging education worldwide”. Από το κείμενο αυτό μπορεί κανείς να πάρει μια ιδέα για το πού και πώς διδάσκεται η Συσκευασία ως ακαδημαϊκό αντικείμενο. Η μελέτη περιορίζεται στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση και δεν περιλαμβάνει εκπαιδευτικά προγράμματα που πραγματοποιούνται από τους κατά τόπους επαγγελματικούς συνδέσμους και ινστιτούτα συσκευασίας.

Περισσότερα

Το 2006 δημοσιεύθηκαν πάνω από τρακόσες μελέτες με αντικείμενο την παγκόσμια αγορά των εμφιαλωμένων νερών. Μία από αυτές και για την ελληνική αγορά, από την ICAP. Κοινή διαπίστωση σε όλες της μελέτες είναι ότι η αγορά των εμφιαλωμένων νερών είναι η ταχύτερα αναπτυσσόμενη στον τομέα των τροφίμων και ποτών, και από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες εμπορικές δραστηριότητες. Η παγκόσμια κατανάλωση εμφιαλωμένου νερού είναι 180 δισεκατομμύρια λίτρα, και ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης της κατανάλωσης προβλέπεται 7-8%.

Περισσότερα

Έχουμε συνηθίσει να αντιμετωπίζουμε τη συσκευασία ως ένα τεχνολογικό, βιομηχανικό και εμπορικό εργαλείο, ή ως σκουπίδι. Στην πραγματικότητα όμως η συσκευασία παίζει σήμερα σημαντικό ρόλο στην κοινωνία και στην ψυχολογία των ομάδων και των ατόμων.

Περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε στα μέσα Φεβρουαρίου το σχέδιο για μια νέα Οδηγία-πλαίσιο για τη διαχείριση των απορριμμάτων. Στο δαιδαλώδες αυτό κείμενο περιλαμβάνεται και το άρθρο που καθορίζει την αυστηρή ιεράρχηση των πέντε δυνατοτήτων διαχείρισης των στερεών δημοτικών απορριμμάτων:
- πρόληψη,
- επαναχρησιμοποίηση,
- ανακύκλωση,
- καύση με ανάκτηση ενέργειας,
- υγειονομική ταφή.

Περισσότερα

Στην τελευταία Γενική Συνέλευση του ΣΥΒΙΠΥΣ αποφασίστηκε ομόφωνα η τροποποίηση του καταστατικού και του ονόματος του Συνδέσμου έτσι ώστε να συμπεριλαμβάνει στα τακτικά του μέλη,

- τους σχεδιαστές και τα δημιουργικά γραφεία που ασχολούνται με τη συσκευασία
- τους κατασκευαστές και εγκαταστάτες μηχανημάτων, εργαλείων και οργάνων που χρησιμοποιούνται στη συσκευασία
- τα γραφεία που προσφέρουν υπηρεσίες, μεθόδους και συστήματα συσκευασίας και διακίνησης
- τις βιομηχανίες που συσκευάζουν προϊόντα (φασόν) για λογαριασμό τρίτων.

Περισσότερα

Στην παρουσίαση που έκανα τον Ιούνιο του 2005 για τη χρήση της ηλεκτρονικής ταυτότητας (Radiofrequency Identification), διακινδύνευσα κάποιες προβλέψεις σχετικά με το χρόνο και τον την έκταση της εφαρμογής της. Μου το θύμισε ένας συνάδελφος κατά την πρόσφατη συζήτηση που κάναμε σχετικά με τις παγκόσμιες προοπτικές της συσκευασίας. Θα ήταν λοιπόν χρήσιμο να δούμε πού βρισκόμαστε σήμερα.

Περισσότερα

Έχουμε πολλές φορές μιλήσει για την κυριαρχία των μεγάλων αλυσίδων λιανεμπορίου στον κύκλο: παραγωγή-διακίνηση καταναλωτικών προϊόντων. Το λιανεμπόριο έχει συγκεντρωθεί στα χέρια λίγων που διαμορφώνουν και επιβάλουν τους κανόνες του παιχνιδιού στους πολύ πιο αδύνατους προμηθευτές τους και φυσικά σε εμάς, τους προμηθευτές των προμηθευτών τους.

Περισσότερα

Στην πρόσφατη σύνοδο των υπουργών που αποτελούν το Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας της ΕΕ συμφωνήθηκε η απλοποίηση της νομοθεσίας που καθορίζει την ποσότητα του προϊόντος που περιέχει η λιανική συσκευασία πολλών κατηγοριών τροφίμων και άλλων προϊόντων. Οι σημερινοί νομοθετικοί κανόνες που καθόριζαν την ενιαία περιεκτικότητα των συσκευασιών σε όλες τις χώρες-μέλη ξεκίνησαν τη δεκαετία του 1970, και στόχο είχαν την προστασία των καταναλωτών. Οι κανόνες όμως αυτοί παρεμπόδιζαν ταυτόχρονα την ελεύθερη διακίνηση των αγαθών και την εισαγωγή νέων καινοτομικών προϊόντων. Διαπιστώθηκε ακόμη έχουν νομοθετηθεί κανόνες που προστατεύουν την υγεία και την τσέπη του καταναλωτή χωρίς να είναι επιβαλλόμενη ομοιομορφία στις ποσότητες προσυσκευασίας.

Περισσότερα

Τακτικότατα ακούμε και διαβάζουμε για κάθε είδους βραβεύσεις και διαγωνισμούς. Βραβεύσεις προϊόντων, επιχειρήσεων, υπηρεσιών. Υπάρχουν φυσικά οι σοβαροί διαγωνισμοί στους οποίους ο ανταγωνισμός είναι σκληρός, η κρίση αντικειμενική και από πρόσωπα κύρους, και η διάκριση δύσκολη. Υπάρχουν και οι διαγωνισμοί στους οποίους βραβεύεται σχεδόν κάθε ένας που συμμετέχει και τα βραβεία αποτελούν απλώς εργαλεία δημοσιότητας. Οι σκέψεις αυτές μου έρχονται τώρα που μόλις γύρισα από το Πεκίνο όπου στο πλαίσιο της τακτικής συνόδου του World Packaging Organization (WPO) έγινε η τελετή απονομής των Packaging World Stars 2005.

Περισσότερα

Μία από τις κυρίαρχες τάσεις στις σύγχρονες κοινωνίες είναι η μέχρι υπερβολής φοβία των πολιτών ως προς κάθε τι που πιστεύουν ότι απειλεί την υγεία και την ευζωίας τους. Αυτές τις φοβίες εκμεταλλεύεται το σύγχρονο μάρκετινγκ για να προωθήσει κάθε είδους προϊόντα και υπηρεσίες. Κατακλυζόμαστε από αμφίβολου κύρους έντυπα και τηλεοπτικές εκπομπές που μας δίνουν συμβουλές, πληρώνουμε για αμφίβολης αναγκαιότητας υγειονομικά προϊόντα και υπηρεσίες, γοητευόμαστε από κάθε προϊόν που προβάλλεται ως «υγιεινό», «φυσικό», «αγνό», «βιολογικό», «οικολογικό» κλπ. Ταυτόχρονα απεχθανόμαστε τη «βιομηχανική επεξεργασία», τα « χημικά πρόσθετα», ή την «τυποποίηση», που έχουν συμβάλει στο διπλασιασμό σχεδόν της διάρκειας ζωής τα τελευταία 100 χρόνια.

Περισσότερα
Σελίδα 13 από 14