Νέα & Αρθρογραφία

Η ενημέρωση ήταν και είναι η κύριος στόχος του ΣΥΒΙΠΥΣ. Η υπεύθυνη και τεκμηριωμένη αρθρογραφία του Συνδέσμου καλύπτει ένα σημαντικό εύρος θεμάτων σχετικών με τη Συσκευασία καθώς και αναλυτικές παρουσιάσεις των Δράσεων που έχει αναλάβει στα 15 χρόνια ζωής του.

Circular Economy, European Stakeholders Conference 2019 Στις 6-7 Μαρτίου 2019,πραγματοποιήθηκε το ετήσιο Ευρωπαϊκό Συνέδριο για την κυκλική οικονομία,στο οποίο καταγράφηκε μαζική συμμετοχή των εμπλεκόμενων φορέων.

Περισσότερα

Global commitment on the New Plastics Economy, Spring 2019 report Την Πέμπτη 14 Μαρτίου 2019 οι οργανισμοί MacArthur Foundation ,UN Environment and GPAP δημοσίευσαν την νέα αναφορά New Plastics Economy Global Commitment Spring 2019 Report

Περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε στις 4 Μαρτίου 2019 τη συνολική έκθεση σχετικά με την υλοποίηση του σχεδίου δράσης για την κυκλική οικονομία που ενέκρινε τον Δεκέμβριο του 2015

Περισσότερα

 Packaging vs. falsification of medicines Η παραποίηση φαρμάκων αποτελεί σοβαρή απειλή για τη δημόσια υγεία στην Ε.Ε.

Περισσότερα

DETOX Packaging Waste Στο σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία που ενέκρινε το 2015,η Επιτροπή ανακοίνωσε την πρόθεσή της να αναλύσει και να ετοιμάσει επιλογές πολιτικής που να εξετάζουν τα θέματα διεπαφής μεταξύ της νομοθεσίας για τις χημικές ουσίες, για τα προϊόντα και για τα απόβλητα.

Περισσότερα

Paper, new rules for eco-labeling Στις 11 Ιανουαρίου 2019 εκδόθηκε η απόφαση της επιτροπής 2019/70 για τον καθορισμό των κριτηρίων απονομής του οικολογικού σήματος της E.E. σε διάφορους τύπους χαρτιού (graphic paper, tissue paper).

Περισσότερα

Waste Framework Directive ECHA database Σύμφωνα με την νέα Οδηγία 2018/851 (τροποποίηση της οδηγίας πλαίσιο 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα),ανατέθηκε στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων να σχεδιάσει βάση δεδομένων το αργότερο έως τις 5 Ιανουαρίου 2020,για τα αντικείμενα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες, οι οποίες προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία (SVHCs, substances of very high concern)

Περισσότερα

Alliance to End Plastic Waste Διανέμουμε το πρώτο Δελτίο Τύπου του νέου μη κερδοσκοπικού Οργανισμού Alliance to End Plastic Waste που απαριθμεί 30 μέλη

Περισσότερα

Έκθεση έγκαιρης προειδοποίησης για την Ελλάδα ως προς την διαχείριση των αποβλήτων Το 2018 δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η Έκθεση έγκαιρης προειδοποίησης για τα κράτη μέλη που κινδυνεύουν να μην επιτύχουν τον στόχο για την επαναχρησιμοποίηση / ανακύκλωση των αστικών αποβλήτων το 2020.

Περισσότερα

New European Regulation to address nanoforms of substances Στις 3 Δεκεμβρίου 2018 δημοσιεύτηκε η νέα τροποποίηση του κανονισμού REACH (1907/2006 καταχώριση, αξιολόγηση,αδειοδότηση και περιορισμοί των χημικών προϊόντων),ώστε να καλύπτει τις νανομορφές των ουσιών, με ισχύ την 1 Ιανουαρίου 2020.

Περισσότερα
Σελίδα 5 από 16