Νέα & Αρθρογραφία

Η ενημέρωση ήταν και είναι η κύριος στόχος του ΣΥΒΙΠΥΣ. Η υπεύθυνη και τεκμηριωμένη αρθρογραφία του Συνδέσμου καλύπτει ένα σημαντικό εύρος θεμάτων σχετικών με τη Συσκευασία καθώς και αναλυτικές παρουσιάσεις των Δράσεων που έχει αναλάβει στα 15 χρόνια ζωής του.

Ψήφιση του νέου κανονισμού PPWR  από το Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο Την Τετάρτη 22 Νοεμβρίου 2023 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έδωσε τη θετική ψήφο στο νέο κανονισμό για τη συσκευασία και τα απόβλητα των συσκευασιών, ο οποίος σηματοδοτεί ένα κρίσιμο ορόσημο στη διαμόρφωση του μέλλοντος της ευρωπαϊκής βιομηχανίας συσκευασίας. 

Περισσότερα

Ο νέος ευρωπαϊκός κανονισμός κατά την αποψίλωσης των δασών EE 2023/1115 Στις 31 Μαΐου 2023 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ε.Ε., εξέδωσαν το νέο ευρωπαϊκό κανονισμό 2023/1115 για τη διαθεσιμότητα στην αγορά της Ένωσης και την εξαγωγή από την Ένωση ορισμένων βασικών και παράγωγων προϊόντων, που συνδέονται με την αποψίλωση και την υποβάθμιση των δασών.  

  

Περισσότερα

Η Ε.Ε. προειδοποιεί για τη μη επίτευξη των στόχων της κυκλικής οικονομίας  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε έκθεση που δημοσιεύτηκε στις 8 Ιουνίου 2023 καταγράφει τα κράτη μέλη που κινδυνεύουν να μην εκπληρώσουν τους στόχους προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση για τα δημοτικά και όλα τα απορρίμματα συσκευασίας για το 2025 και τον στόχο υγειονομικής ταφής του 2035

Περισσότερα

 Νέος οδικός χάρτης για το μετασχηματισμό της Ευρωπαϊκής χημικής βιομηχανίας Στις 27 Ιανουαρίου 2023  η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε τον πρώτο οδικό χάρτη μετάβασης της Ευρωπαϊκής χημικής βιομηχανίας, περιγράφοντας τα βήματα για την επίτευξη των δεσμευτικών στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και τους στόχους της ψηφιακής μετάβασης με χρονικό ορόσημα τα έτη 2030 και 2050. 

Περισσότερα

Η νέα Ευρωπαϊκή πολιτική για τα πλαστικά βιολογικής προέλευσης, τα βιοαποδομήσιμα και τα λιπασματοποιήσιμα πλαστικά Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 30 Νοεμβρίου 2022 δημοσίευσε το πλαίσιο πολιτικής για τα βιολογικά, βιοαποδομήσιμα και κομποστοποιήσιμα πλαστικά, το οποίο θα πρέπει να χρησιμεύσει ως οδηγός για το περαιτέρω έργο πολιτικής της, τη βιομηχανία και το καταναλωτικό κοινό.

Περισσότερα

Η νέα Ευρωπαϊκή πρόταση για τη διαχείριση των συσκευασιών και των απορριμμάτων των συσκευασιών Στις 30 Νοεμβρίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε το δεύτερο μέρος της δέσμης μέτρων για την ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας παρουσιάζοντας, μεταξύ άλλων, την πρότασή της για την αναθεώρηση της οδηγίας για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας. 

Περισσότερα

Κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκών Συνδέσμων σχετικά με τη νέα Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για την ανακύκλωση των συσκευασιών       Στις 10 Νοεμβρίου 2022 περισσότεροι από 60 κλαδικοί Ευρωπαϊκοί Σύνδεσμοι, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην αλυσίδα διανομής υλικών συσκευασίας, με μια κοινή δήλωση εξέφρασαν σοβαρές ανησυχίες σχετικά με την προσέγγιση που ακολουθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά την αναθεώρηση των κανόνων της Ε.Ε.  για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας. 

Περισσότερα

Περιβαλλοντική Νομοθεσία της Ε.Ε., επισκόπηση εφαρμογής Η επιθεώρηση της περιβαλλοντικής εφαρμογής (EIR, environmental implementation review) είναι ένα χρήσιμο εργαλείο με το οποίο επιχειρείται η βελτίωση της εφαρμογής της περιβαλλοντικής Νομοθεσίας και πολιτικής της Ε.Ε.

Περισσότερα

Σύστημα Εγγυοδοσίας Περιεκτών στην Ελλάδα Στις 22.07.2022 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΔΑ/76254/1331/2022 με τίτλο ‘Αρμοδιότητες και υποχρεώσεις όλων των εμπλεκόμενων μερών για την εφαρμογή συστήματος επιστροφής εγγύησης για τις συσκευασίες ποτών από πλαστικό, αλουμίνιο και γυαλί΄.  

Περισσότερα

Tsakalidis Analysis & Testing : Έλεγχος υλικών σε επαφή με τρόφιμα - Επέκταση Πεδίου Διαπίστευσης Εργαστηρίου (ΕΠΕΔ) Tα εργαστήρια Tsakalidis Analysis & Testing, αναγνωρίζοντας τις ανάγκες  και τις τάσεις της αγοράς και στοχεύοντας πάντα στην πλήρη υποστήριξη των πελατών μας, εμπλουτίσαμε το ΕΠΕΔ μας με περισσότερες διαπιστευμένες μεθόδους για τον έλεγχο των  υλικών που πρόκειται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα.

Περισσότερα
Σελίδα 1 από 15