Νέα & Αρθρογραφία

Η ενημέρωση ήταν και είναι η κύριος στόχος του ΣΥΒΙΠΥΣ. Η υπεύθυνη και τεκμηριωμένη αρθρογραφία του Συνδέσμου καλύπτει ένα σημαντικό εύρος θεμάτων σχετικών με τη Συσκευασία καθώς και αναλυτικές παρουσιάσεις των Δράσεων που έχει αναλάβει στα 15 χρόνια ζωής του.

Η νέα Ευρωπαϊκή πολιτική για τα πλαστικά βιολογικής προέλευσης, τα βιοαποδομήσιμα και τα λιπασματοποιήσιμα πλαστικά Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 30 Νοεμβρίου 2022 δημοσίευσε το πλαίσιο πολιτικής για τα βιολογικά, βιοαποδομήσιμα και κομποστοποιήσιμα πλαστικά, το οποίο θα πρέπει να χρησιμεύσει ως οδηγός για το περαιτέρω έργο πολιτικής της, τη βιομηχανία και το καταναλωτικό κοινό.

Περισσότερα

FCM, RASFF alerts 2020 Ολοκληρώθηκε η ανάλυση των Ευρωπαϊκών κοινοποιήσεων ύπαρξης σοβαρού, άμεσου ή έμμεσου κινδύνου για τη δημόσια υγεία, επί των υλικών και αντικειμένων που έρχονται σε επαφή με τα τρόφιμα (ΥΑΕΤ).

Περισσότερα

FCM,RASFF alerts 2019 Αναλύθηκαν για το έτος 2019 οι Ευρωπαϊκές κοινοποιήσεις ύπαρξης σοβαρού, άμεσου ή έμμεσου κινδύνου για τη δημόσια υγεία, επί των υλικών και αντικειμένων που έρχονται σε επαφή με τα τρόφιμα ΥΑΕΤ.

Περισσότερα

Ο ΣΥΒΙΠΥΣ έγινε πλήρες μέλος του οργανισμού EUROPEN Στις 19 Μαρτίου 2020 ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση του ΣΥΒΙΠΥΣ και έγινε αποδεκτή η  ένταξη του στον Ευρωπαϊκό οργανισμό για τη συσκευασία και το περιβάλλον EUROPEN, ο οποίος έχει έδρα τις Βρυξέλλες και υποστηρίζει την ουσιαστική συμβολή της συσκευασίας στην εφοδιαστική αλυσίδα αγαθών χωρίς να ευνοείται κάποιο συγκεκριμένο υλικό ή σύστημα συσκευασίας.

Περισσότερα

Έκθεση έγκαιρης προειδοποίησης για την Ελλάδα ως προς την διαχείριση των αποβλήτων Το 2018 δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η Έκθεση έγκαιρης προειδοποίησης για τα κράτη μέλη που κινδυνεύουν να μην επιτύχουν τον στόχο για την επαναχρησιμοποίηση / ανακύκλωση των αστικών αποβλήτων το 2020.

Περισσότερα

Η ανακύκλωση των πλαστικών ως παράγοντας ανάπτυξης της οικονομίας Μια πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη για την δυναμική της ανακύκλωσης των πλαστικών στην Ε.Ε. εκπονήθηκε από την εταιρία μελετών Deloitte υπό την αιγίδα του οργανισμού PRE (Plastics Recycling Europe) με έδρα τις Βρυξέλλες.

Περισσότερα

Νέα Ευρωπαϊκή οδηγία για πλαστικές σακούλες μεταφοράς Στις 29 Απριλίου 2015 δημοσιεύτηκε η Ευρωπαϊκή οδηγία 2015/720, η οποία θέτει τους κανονιστικούς όρους για την μείωση της κατανάλωσης των λεπτών πλαστικών σακουλών μεταφοράς, τροποποιώντας την οδηγία 94/62/ΕΚ για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας.

Περισσότερα

Προτάσεις Ελληνικών εκδόσεων για τη Συσκευασία Ο ΣΥΒΙΠΥΣ συγκέντρωσε και σας παρουσιάζει έναν πολύτιμο κατάλογο Ελληνικών εκδόσεων για τη Συσκευασία που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα της παραγωγικής διαδικασίας.

Περισσότερα

Νέα έκδοση της σειράς: Packager's Playbook, με θέμα την Ασφάλεια των Τροφίμων Ο ΣΥΒΙΠΥΣ έχει ξεκινήσει να στέλνει στα μέλη του τη σειρά αυτή των βιβλίων που αποτελούν εξαιρετικά τεχνικά βοηθήματα για τους ανθρώπους της συσκευασίας. Έχουν ήδη εκδοθεί τα "End of the line playbook", " Packaging Development Playbook", "Primer Packaging Playbook", και "Labeling Playbook".

Περισσότερα
Σελίδα 1 από 7