Νέα & Αρθρογραφία

Η ενημέρωση ήταν και είναι η κύριος στόχος του ΣΥΒΙΠΥΣ. Η υπεύθυνη και τεκμηριωμένη αρθρογραφία του Συνδέσμου καλύπτει ένα σημαντικό εύρος θεμάτων σχετικών με τη Συσκευασία καθώς και αναλυτικές παρουσιάσεις των Δράσεων που έχει αναλάβει στα 15 χρόνια ζωής του.

Η χρησιμότητα του εργαστηρίου της 6,7 Νοεμβρίου 2009, δεν περιορίζεται μόνο στην άμεση επαφή των συμμετεχόντων με τον εισηγητή επί 16 ώρες. Επεκτείνεται στη παροχή από τον εισηγητή ενός θησαυρού αξιολογημένων πληροφοριών και βιβλιογραφίας. Οι πηγές αυτές, σε ηλεκτρονική μορφή, βρίσκονται φυσικά στο αρχείο του ΣΥΒΙΠΥΣ, στη διάθεση των μελών του συνδέσμου. Θα ήθελα να αναφέρω μερικά από τα περιεχόμενα αυτού του αρχείου.

Περισσότερα

Αν ψάξετε στο Google τη λέξη bisphenol θα βγουν 1.300.000 αναφορές. Οι περισσότερες αναφέρονται σε blog, ιστοσελίδες και δημοσιεύματα που θα σας κάνουν να τρέμετε από το φόβο σας για τις επιπτώσεις της δαιμονικής αυτής ουσίας. Το θέμα είναι εξαιρετικά δημοφιλές, όπως κάθε θέμα που κινδυνολογεί και ερεθίζει το τρομολάγνο ενδιαφέρον μας.

Περισσότερα

Μία πρόσφατη έρευνα αγοράς (Sustainable Packaging, Pike Research 2009, $ 3500!) καταλήγει στo συμπέρασμα ότι, μέχρι το 2014, η «βιώσιμη συσκευασία» θα αποτελεί το 32% του συνόλου των υλικών συσκευασίας παγκοσμίως. Στην ίδια μελέτη διαβάζουμε ότι ήδη το 2009, το 21% των προϊόντων ήταν συσκευασμένα σε "βιώσιμη συσκευασία".

Περισσότερα

Πριν μερικές εβδομάδες, η EUROSTAT δημοσίευσε τα στοιχεία του 2007 για την ανάκτηση και την ανακύκλωση των συσκευασιών. Η συγκριτική ανάλυση για την περίοδο 1998-2007 περιορίζεται αρχικά στις 15 παλαιές χώρες ενώ σύντομα θα παρουσιστούν και στοιχεία για το σύνολο των 27 χωρών.

Περισσότερα

Ποιοι αποφασίζουν, σε μια εταιρία, για τη μορφή και τον τρόπο συσκευασίας ενός νέου προϊόντος; Ποιοι παράγοντες επιδρούν σ’ αυτή την απόφαση; Σ’ αυτές τις ερωτήσεις επιδιώκουν να δώσουν απαντήσεις δυο έρευνες της βελγικής ITC Research.

Οι έρευνες αυτές πραγματοποιούνται σε επτά ευρωπαϊκές χώρες, και επαναλαμβάνονται κάθε χρόνο για να διαπιστωθούν οι τάσεις. Οι έρευνες βασίζονται στις απαντήσεις 650 ανωτάτων στελεχών, μελών εταιριών παραγωγής καταναλωτικών προϊόντων, εταιριών λιανεμπορίου, νομοθετικών σωμάτων, και μη κυβερνητικών οργανώσεων. Αξίζει τον κόπο να δούμε και να σχολιάσουμε αυτές τις απαντήσεις.

Περισσότερα

Τα τελευταία 30 χρόνια, η αποτίμηση της περιβαλλοντικής επίδρασης από την παραγωγή και τη διακίνηση ενός προϊόντος ή μιας διαδικασίας θεωρείται, όλο και περισσότερο, εξ ίσου απαραίτητη με την αποτίμηση των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων.

Περισσότερα

Ο όρος «Greenwash» χρησιμοποιείται για να χαρακτηρίσει την παραπλάνηση των καταναλωτών ως προς τις περιβαλλοντικές πρακτικές μιας εταιρίας ή τα περιβαλλοντικά πλεονεκτήματα ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας. Το «πράσινο» αποτελεί σήμερα βασικό συστατικό του μάρκετινγκ προϊόντων και υπηρεσιών.

Περισσότερα

Ο όρος «sustainable» development, που αποδόθηκε στα ελληνικά ως «αειφόρος» ή «βιώσιμη» ανάπτυξη, είναι σχετικά νέος. Καθιερώθηκε το 1987 από την Επιτροπή του ΟΗΕ για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη, γνωστή ως Brundtland Commission.
Ο όρος εκφράζει την αισιόδοξη άποψη ότι είναι δυνατό να εξακολουθήσει το σημερινό καταναλωτικό «life style» των Δυτικών κοινωνιών, αλλά και να επεκταθεί και στις αναπτυσσόμενες κοινωνίες, χωρίς να αυξάνεται παράλληλα η κατανάλωση ενέργειας και φυσικών πόρων του πλανήτη.

Περισσότερα

Είναι κάτι που έχει τύχει σ' όλους μας: Σε περιόδους κατακόρυφης ανατίμησης των πρώτων υλών και των άλλων παραγόντων κόστους, να σκεφτόμαστε ότι πρέπει να συζητήσουμε με τους πελάτες μας κάποιες αυξήσεις στις τιμές μας για την κάλυψη μέρους τουλάχιστον του κόστους. Αλλά αντί γιαυτό να παίρνουμε ένα μήνυμα από τον υπεύθυνο αγορών του μεγάλου πελάτη μας που να μας καλεί «να συζητήσουμε τη...μείωση των τιμών μας, γιατί έχουν μειωθεί τα περιθώρια κέρδους του κλπ, κλπ.»

Περισσότερα

Δυο σημαντικές τεχνολογικές εκδηλώσεις που συν-διοργάνωσε ο ΣΥΒΙΠΥΣ το 2008 ήταν ο καθρέφτης των καινοτομιών που συνδέονται με τη συσκευασία σε παγκόσμιο επίπεδο.
Οι δύο αυτές εκδηλώσεις ήταν:
- Tο Πρώτο Πανελλήνιο Συνέδριο Συσκευασίας, και
- Tο Σεμινάριο για την Έξυπνη Συσκευασία (RFID)

Περισσότερα
Σελίδα 12 από 15