Νέα & Αρθρογραφία

Η ενημέρωση ήταν και είναι η κύριος στόχος του ΣΥΒΙΠΥΣ. Η υπεύθυνη και τεκμηριωμένη αρθρογραφία του Συνδέσμου καλύπτει ένα σημαντικό εύρος θεμάτων σχετικών με τη Συσκευασία καθώς και αναλυτικές παρουσιάσεις των Δράσεων που έχει αναλάβει στα 15 χρόνια ζωής του.

Τον Μάιο του 2012 κυκλοφόρησε η νέα έκδοση του οδηγού της EUROPEN. Ο Οδηγός αποτελεί ένα πολύτιμο βοήθημα για όσους θέλουν να έχουν μια έγκυρη και ολοκληρωμένη εικόνα για την περιβαλλοντική νομοθεσία που σχετίζεται με τη συσκευασία.

Περισσότερα

Συνήθως, ο παραγωγός υλικών συσκευασίας βρίσκεται μακριά από τον τελικό καταναλωτή-χρήστη των προϊόντων του λιανεμπορίου και δεν έχει γνώση των επιθυμιών του και των τάσεων της αγοράς. Αυτό του στερεί τη δυνατότητα αυτοδύναμης ανάπτυξης καινοτομικών υλικών που θα καλύψουν τις μελλοντικές τάσεις της αγοράς.

Περισσότερα

Η πρόσφατη «Χαρτογράφηση του Κλάδου της Συσκευασίας για το 2010, ΣΥΒΙΠΥΣ, Νοέμβριος 2011» καταγράφει μεταξύ άλλων, τις εξαγωγικές επιδόσεις των βιομηχανιών του κλάδου. Η προσεκτική όμως ανάγνωση των στοιχείων της μελέτης αναδεικνύει και τις προϋποθέσεις που οδηγούν όχι μόνο στις άμεσες εξαγωγές υλικών συσκευασίας, αλλά και στην αποτελεσματική στήριξη των εξαγωγικών βιομηχανιών με τα κατάλληλα υλικά συσκευασίας.

Περισσότερα

Σύμφωνα με τα στοιχεία του FAO (2),μέχρι και το 50% της παγκόσμιας παραγωγής τροφίμων σπαταλιέται και χάνεται στη διαδρομή από τον αγρό ή το στάβλο μέχρι το σπιτικό. Είναι ένα μεγάλο παγκόσμιο πρόβλημα τη στιγμή που ένας μεγάλο μέρος του πληθυσμού του πλανήτη υποσιτίζεται. Το φαινόμενο είναι κοινωνικό και ταυτόχρονα οικολογικό, γιατί η παραγωγή τροφίμων επιβαρύνει σημαντικά το οικολογικό ισοζύγιο.

Περισσότερα

Μέρος 1ο: Ιστορική αναδρομή
Ο ΣΥΒΙΠΥΣ θα δημοσιοποιήσει σύντομα την έρευνά του για τη δραστηριότητα του κλάδου παραγωγής υλικών συσκευασίας, με στοιχεία του 2010. Θα είναι η πρώτη έρευνα για τη συσκευασία που περιέχει στοιχεία προσεκτικά ελεγμένα και αξιόπιστά. Με την ευκαιρία όμως αυτή θα άξιζε να θυμηθούμε την πρώτη χαρτογράφηση του κλάδου της συσκευασίας που πραγματοποίησε ο ΣΥΒΙΠΥΣ αμέσως μετά την ίδρυσή του.

Περισσότερα

Ποια θα είναι η θέση της συσκευασίας τα επόμενα είκοσι χρόνια; Πώς θα την επηρεάσουν οι καταναλωτικές τάσεις και οι εξελίξεις στην παγκόσμια κοινωνία και οικονομία; Θα ήταν αφέλεια να πιστεύει κάποιος ότι μπορεί να κάνει ασφαλείς προβλέψεις. Παρόλα αυτά μπορεί κανείς να εντοπίσει και να επισημάνει κάποιες τάσεις και κάποιες προοπτικές.

Περισσότερα

Η βιομηχανία που καινοτομεί πρέπει να έχει τη δυνατότητα και την ικανότητα να αντλεί γνώση από το περιβάλλον της. Και μια σημαντική πηγή γνώσης είναι φυσικά τα ακαδημαϊκά κέντρα έρευνας: πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα. Στο κείμενο που ακολουθεί αποτυπώνονται τα προβλήματα και οι δυσκολίες επικοινωνίας της βιομηχανίας και των ακαδημαϊκών κέντρων. Και προτείνονται κάποια μέτρα που θα βοηθούσαν την επικοινωνία και τη δημιουργική αλληλεπίδραση.

Περισσότερα

Με στόχο την ενίσχυση της καινοτομικότητας των μικρών επιχειρήσεων η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας προκήρυξε το 2009 το πρόγραμμα «Κουπόνια Τεχνολογίας» το οποίο και συνεχίζεται: Ο δικαιούχος (μικρή επιχείρηση 0-20 ατόμων), ύστερα από αίτησή του, παίρνει ένα κουπόνι αξίας € 7.000 το οποίο παραδίδει σε ένα «φορέα καινοτομίας». Ο φορέας καινοτομίας (πανεπιστημιακό εργαστήριο ή ερευνητικό κέντρο) καλείται να παραδώσει εντός τεσσάρων μηνών το καινοτομικό αποτέλεσμα στην επιχείρηση και να εισπράξει από την ΓΓΕΤ το αντίτιμο του κουπονιού.

Περισσότερα

Ο κανονισμός για την υγιεινή των τροφίμων ΕΚ 852/20041 υποχρεώνει τα κράτη-μέλη να εκπονούν εθνικούς οδηγούς ορθής πρακτικής. Ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) ανέθεσε στο Σύνδεσμο Βιομηχανιών Παραγωγής Υλικών και Συσκευασίας (ΣΥΒΙΠΥΣ) την εκπόνηση του Ελληνικού Οδηγού Ορθής Πρακτικής (ΟΠΠ) για την παραγωγή και τη χρήση υλικών που προορίζονται για τη συσκευασία τροφίμων και ποτών.

Περισσότερα
Σελίδα 10 από 15