Νέα & Αρθρογραφία

Η ενημέρωση ήταν και είναι η κύριος στόχος του ΣΥΒΙΠΥΣ. Η υπεύθυνη και τεκμηριωμένη αρθρογραφία του Συνδέσμου καλύπτει ένα σημαντικό εύρος θεμάτων σχετικών με τη Συσκευασία καθώς και αναλυτικές παρουσιάσεις των Δράσεων που έχει αναλάβει στα 15 χρόνια ζωής του.

Το Σημείωμα του μήνα είναι αφιερωμένο στο κρασί, μια και ο Σεπτέμβριος είναι μήνας του τρύγου. Τα τελευταία χρόνια παρακολουθώ με ενδιαφέρον τον σκληρό πόλεμο που διεξάγεται διεθνώς με αντικείμενο τον τρόπο πωματισμού των φιαλών κρασιού. Και, όπως οι περισσότεροι πόλεμοι, έχει οικονομικά κίνητρα και παίζεται συχνά με βρώμικα μέσα. Είναι φυσικό, αν σκεφτεί κανείς ότι κάθε χρόνο πωματίζονται πάνω από τριάντα δισεκατομμύρια φιάλες κρασιού παγκοσμίως. Το μερίδιο της Ελλάδας είναι σχετικά μικρό (κάτω από 1,5%) δεν παύει να είναι σημαντικό σε απόλυτους αριθμούς (400- 500 εκατομμύρια φιάλες ετησίως).

Περισσότερα

Το Παγκόσμιο Βραβείο Τροφίμων δόθηκε φέτος στον Philip E. Nelson, καθηγητή της επιστήμης των τροφίμων στο Πανεπιστημίου Purdue. To βραβείο αυτό, που θεωρείται ισάξιο με το Νομπέλ, δίνεται κάθε χρόνο σε επιστήμονες που έχουν κάνει σημαντικά βήματα στη βελτίωση της αγροτικής οικονομίας και της παγκόσμιας διατροφής. Καθιερώθηκε το 1986 από το Norman Borlaug ( Νομπέλ Ειρήνης, 1970), έναν άλλο πιονιέρο της παγκόσμιας διατροφής.

Περισσότερα

Ανατρέχοντας στην ιστοσελίδα του WPO (www.worldpackaging.org ) μπορεί κανείς δει τα πρώτα στοιχεία της έρευνας: “Who is doing what in packaging education worldwide”. Από το κείμενο αυτό μπορεί κανείς να πάρει μια ιδέα για το πού και πώς διδάσκεται η Συσκευασία ως ακαδημαϊκό αντικείμενο. Η μελέτη περιορίζεται στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση και δεν περιλαμβάνει εκπαιδευτικά προγράμματα που πραγματοποιούνται από τους κατά τόπους επαγγελματικούς συνδέσμους και ινστιτούτα συσκευασίας.

Περισσότερα

Το 2006 δημοσιεύθηκαν πάνω από τρακόσες μελέτες με αντικείμενο την παγκόσμια αγορά των εμφιαλωμένων νερών. Μία από αυτές και για την ελληνική αγορά, από την ICAP. Κοινή διαπίστωση σε όλες της μελέτες είναι ότι η αγορά των εμφιαλωμένων νερών είναι η ταχύτερα αναπτυσσόμενη στον τομέα των τροφίμων και ποτών, και από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες εμπορικές δραστηριότητες. Η παγκόσμια κατανάλωση εμφιαλωμένου νερού είναι 180 δισεκατομμύρια λίτρα, και ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης της κατανάλωσης προβλέπεται 7-8%.

Περισσότερα

Έχουμε συνηθίσει να αντιμετωπίζουμε τη συσκευασία ως ένα τεχνολογικό, βιομηχανικό και εμπορικό εργαλείο, ή ως σκουπίδι. Στην πραγματικότητα όμως η συσκευασία παίζει σήμερα σημαντικό ρόλο στην κοινωνία και στην ψυχολογία των ομάδων και των ατόμων.

Περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε στα μέσα Φεβρουαρίου το σχέδιο για μια νέα Οδηγία-πλαίσιο για τη διαχείριση των απορριμμάτων. Στο δαιδαλώδες αυτό κείμενο περιλαμβάνεται και το άρθρο που καθορίζει την αυστηρή ιεράρχηση των πέντε δυνατοτήτων διαχείρισης των στερεών δημοτικών απορριμμάτων:
- πρόληψη,
- επαναχρησιμοποίηση,
- ανακύκλωση,
- καύση με ανάκτηση ενέργειας,
- υγειονομική ταφή.

Περισσότερα

Στην τελευταία Γενική Συνέλευση του ΣΥΒΙΠΥΣ αποφασίστηκε ομόφωνα η τροποποίηση του καταστατικού και του ονόματος του Συνδέσμου έτσι ώστε να συμπεριλαμβάνει στα τακτικά του μέλη,

- τους σχεδιαστές και τα δημιουργικά γραφεία που ασχολούνται με τη συσκευασία
- τους κατασκευαστές και εγκαταστάτες μηχανημάτων, εργαλείων και οργάνων που χρησιμοποιούνται στη συσκευασία
- τα γραφεία που προσφέρουν υπηρεσίες, μεθόδους και συστήματα συσκευασίας και διακίνησης
- τις βιομηχανίες που συσκευάζουν προϊόντα (φασόν) για λογαριασμό τρίτων.

Περισσότερα

Στην παρουσίαση που έκανα τον Ιούνιο του 2005 για τη χρήση της ηλεκτρονικής ταυτότητας (Radiofrequency Identification), διακινδύνευσα κάποιες προβλέψεις σχετικά με το χρόνο και τον την έκταση της εφαρμογής της. Μου το θύμισε ένας συνάδελφος κατά την πρόσφατη συζήτηση που κάναμε σχετικά με τις παγκόσμιες προοπτικές της συσκευασίας. Θα ήταν λοιπόν χρήσιμο να δούμε πού βρισκόμαστε σήμερα.

Περισσότερα

Έχουμε πολλές φορές μιλήσει για την κυριαρχία των μεγάλων αλυσίδων λιανεμπορίου στον κύκλο: παραγωγή-διακίνηση καταναλωτικών προϊόντων. Το λιανεμπόριο έχει συγκεντρωθεί στα χέρια λίγων που διαμορφώνουν και επιβάλουν τους κανόνες του παιχνιδιού στους πολύ πιο αδύνατους προμηθευτές τους και φυσικά σε εμάς, τους προμηθευτές των προμηθευτών τους.

Περισσότερα

Στην πρόσφατη σύνοδο των υπουργών που αποτελούν το Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας της ΕΕ συμφωνήθηκε η απλοποίηση της νομοθεσίας που καθορίζει την ποσότητα του προϊόντος που περιέχει η λιανική συσκευασία πολλών κατηγοριών τροφίμων και άλλων προϊόντων. Οι σημερινοί νομοθετικοί κανόνες που καθόριζαν την ενιαία περιεκτικότητα των συσκευασιών σε όλες τις χώρες-μέλη ξεκίνησαν τη δεκαετία του 1970, και στόχο είχαν την προστασία των καταναλωτών. Οι κανόνες όμως αυτοί παρεμπόδιζαν ταυτόχρονα την ελεύθερη διακίνηση των αγαθών και την εισαγωγή νέων καινοτομικών προϊόντων. Διαπιστώθηκε ακόμη έχουν νομοθετηθεί κανόνες που προστατεύουν την υγεία και την τσέπη του καταναλωτή χωρίς να είναι επιβαλλόμενη ομοιομορφία στις ποσότητες προσυσκευασίας.

Περισσότερα
Σελίδα 6 από 7