Νέα & Αρθρογραφία

Η ενημέρωση ήταν και είναι η κύριος στόχος του ΣΥΒΙΠΥΣ. Η υπεύθυνη και τεκμηριωμένη αρθρογραφία του Συνδέσμου καλύπτει ένα σημαντικό εύρος θεμάτων σχετικών με τη Συσκευασία καθώς και αναλυτικές παρουσιάσεις των Δράσεων που έχει αναλάβει στα 15 χρόνια ζωής του.

Συχνά, συνάδελφοι και φίλοι, εκφράζουν το παράπονο ότι δεν ασχολούμαι όσο θα έπρεπε με τη σημασία της συσκευασίας ως μέσου ενημέρωσης και πληροφόρησης του καταναλωτή. Είναι μια κριτική που την ξανάκουσα στην πρόσφατη πετυχημένη ημερίδα που οργάνωσε ο ΣΥΒΙΠΥΣ στη Θεσσαλονίκη. Δεν υπάρχει βέβαια λόγος να επαναλαμβάνουμε τα αυτονόητα σχετικά με τον κεφαλαιώδη αυτόν ρόλο της συσκευασίας. Είναι όμως απαραίτητο να ενημερωνόμαστε για τις νομοθετικές και κανονιστικές εξελίξεις γύρω από το θέμα.

Περισσότερα

Πριν δέκα χρόνια, μια ομάδα εκπροσώπων βιομηχανιών από όλους τους κλάδους της συσκευασίας, δημιουργήσαμε το Σύνδεσμο Βιομηχανιών Παραγωγής Υλικών και Συσκευασίας (ΣΥΒΙΠΥΣ). Αυτό έγινε όταν διαπιστώναμε ότι αυτά που μας ενώνουν είναι πολύ πιο σημαντικά από αυτά που μας χωρίζουν. Τέτοια θέματα είναι:

Περισσότερα

Η χρησιμότητα του εργαστηρίου της 6,7 Νοεμβρίου 2009, δεν περιορίζεται μόνο στην άμεση επαφή των συμμετεχόντων με τον εισηγητή επί 16 ώρες. Επεκτείνεται στη παροχή από τον εισηγητή ενός θησαυρού αξιολογημένων πληροφοριών και βιβλιογραφίας. Οι πηγές αυτές, σε ηλεκτρονική μορφή, βρίσκονται φυσικά στο αρχείο του ΣΥΒΙΠΥΣ, στη διάθεση των μελών του συνδέσμου. Θα ήθελα να αναφέρω μερικά από τα περιεχόμενα αυτού του αρχείου.

Περισσότερα

Αν ψάξετε στο Google τη λέξη bisphenol θα βγουν 1.300.000 αναφορές. Οι περισσότερες αναφέρονται σε blog, ιστοσελίδες και δημοσιεύματα που θα σας κάνουν να τρέμετε από το φόβο σας για τις επιπτώσεις της δαιμονικής αυτής ουσίας. Το θέμα είναι εξαιρετικά δημοφιλές, όπως κάθε θέμα που κινδυνολογεί και ερεθίζει το τρομολάγνο ενδιαφέρον μας.

Περισσότερα

Μία πρόσφατη έρευνα αγοράς (Sustainable Packaging, Pike Research 2009, $ 3500!) καταλήγει στo συμπέρασμα ότι, μέχρι το 2014, η «βιώσιμη συσκευασία» θα αποτελεί το 32% του συνόλου των υλικών συσκευασίας παγκοσμίως. Στην ίδια μελέτη διαβάζουμε ότι ήδη το 2009, το 21% των προϊόντων ήταν συσκευασμένα σε "βιώσιμη συσκευασία".

Περισσότερα

Πριν μερικές εβδομάδες, η EUROSTAT δημοσίευσε τα στοιχεία του 2007 για την ανάκτηση και την ανακύκλωση των συσκευασιών. Η συγκριτική ανάλυση για την περίοδο 1998-2007 περιορίζεται αρχικά στις 15 παλαιές χώρες ενώ σύντομα θα παρουσιστούν και στοιχεία για το σύνολο των 27 χωρών.

Περισσότερα

Ποιοι αποφασίζουν, σε μια εταιρία, για τη μορφή και τον τρόπο συσκευασίας ενός νέου προϊόντος; Ποιοι παράγοντες επιδρούν σ’ αυτή την απόφαση; Σ’ αυτές τις ερωτήσεις επιδιώκουν να δώσουν απαντήσεις δυο έρευνες της βελγικής ITC Research.

Οι έρευνες αυτές πραγματοποιούνται σε επτά ευρωπαϊκές χώρες, και επαναλαμβάνονται κάθε χρόνο για να διαπιστωθούν οι τάσεις. Οι έρευνες βασίζονται στις απαντήσεις 650 ανωτάτων στελεχών, μελών εταιριών παραγωγής καταναλωτικών προϊόντων, εταιριών λιανεμπορίου, νομοθετικών σωμάτων, και μη κυβερνητικών οργανώσεων. Αξίζει τον κόπο να δούμε και να σχολιάσουμε αυτές τις απαντήσεις.

Περισσότερα

Τα τελευταία 30 χρόνια, η αποτίμηση της περιβαλλοντικής επίδρασης από την παραγωγή και τη διακίνηση ενός προϊόντος ή μιας διαδικασίας θεωρείται, όλο και περισσότερο, εξ ίσου απαραίτητη με την αποτίμηση των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων.

Περισσότερα

Ο όρος «Greenwash» χρησιμοποιείται για να χαρακτηρίσει την παραπλάνηση των καταναλωτών ως προς τις περιβαλλοντικές πρακτικές μιας εταιρίας ή τα περιβαλλοντικά πλεονεκτήματα ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας. Το «πράσινο» αποτελεί σήμερα βασικό συστατικό του μάρκετινγκ προϊόντων και υπηρεσιών.

Περισσότερα

Ο όρος «sustainable» development, που αποδόθηκε στα ελληνικά ως «αειφόρος» ή «βιώσιμη» ανάπτυξη, είναι σχετικά νέος. Καθιερώθηκε το 1987 από την Επιτροπή του ΟΗΕ για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη, γνωστή ως Brundtland Commission.
Ο όρος εκφράζει την αισιόδοξη άποψη ότι είναι δυνατό να εξακολουθήσει το σημερινό καταναλωτικό «life style» των Δυτικών κοινωνιών, αλλά και να επεκταθεί και στις αναπτυσσόμενες κοινωνίες, χωρίς να αυξάνεται παράλληλα η κατανάλωση ενέργειας και φυσικών πόρων του πλανήτη.

Περισσότερα
Σελίδα 4 από 7