Νέα & Αρθρογραφία

Η ενημέρωση ήταν και είναι η κύριος στόχος του ΣΥΒΙΠΥΣ. Η υπεύθυνη και τεκμηριωμένη αρθρογραφία του Συνδέσμου καλύπτει ένα σημαντικό εύρος θεμάτων σχετικών με τη Συσκευασία καθώς και αναλυτικές παρουσιάσεις των Δράσεων που έχει αναλάβει στα 15 χρόνια ζωής του.

 Packaging vs. falsification of medicines Η παραποίηση φαρμάκων αποτελεί σοβαρή απειλή για τη δημόσια υγεία στην Ε.Ε.

Περισσότερα

DETOX Packaging Waste Στο σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία που ενέκρινε το 2015,η Επιτροπή ανακοίνωσε την πρόθεσή της να αναλύσει και να ετοιμάσει επιλογές πολιτικής που να εξετάζουν τα θέματα διεπαφής μεταξύ της νομοθεσίας για τις χημικές ουσίες, για τα προϊόντα και για τα απόβλητα.

Περισσότερα

Paper, new rules for eco-labeling Στις 11 Ιανουαρίου 2019 εκδόθηκε η απόφαση της επιτροπής 2019/70 για τον καθορισμό των κριτηρίων απονομής του οικολογικού σήματος της E.E. σε διάφορους τύπους χαρτιού (graphic paper, tissue paper).

Περισσότερα

Waste Framework Directive ECHA database Σύμφωνα με την νέα Οδηγία 2018/851 (τροποποίηση της οδηγίας πλαίσιο 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα),ανατέθηκε στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων να σχεδιάσει βάση δεδομένων το αργότερο έως τις 5 Ιανουαρίου 2020,για τα αντικείμενα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες, οι οποίες προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία (SVHCs, substances of very high concern)

Περισσότερα

Alliance to End Plastic Waste Διανέμουμε το πρώτο Δελτίο Τύπου του νέου μη κερδοσκοπικού Οργανισμού Alliance to End Plastic Waste που απαριθμεί 30 μέλη

Περισσότερα

New European Regulation to address nanoforms of substances Στις 3 Δεκεμβρίου 2018 δημοσιεύτηκε η νέα τροποποίηση του κανονισμού REACH (1907/2006 καταχώριση, αξιολόγηση,αδειοδότηση και περιορισμοί των χημικών προϊόντων),ώστε να καλύπτει τις νανομορφές των ουσιών, με ισχύ την 1 Ιανουαρίου 2020.

Περισσότερα

Η νέα στρατηγική της Ε.Ε. για τους ενδοκρινικούς διαταράκτες Στις 7 Νοεμβρίου 2018 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση,με την οποία επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της για την προστασία των πολιτών και του περιβάλλοντος από επικίνδυνες χημικές ουσίες.

Περισσότερα

Europe 2050 – the new EU strategy:  a clean planet for all Στις 28 Νοεμβρίου 2018 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε ένα στρατηγικό μακρόπνοο όραμα για μια ευημερούσα, σύγχρονη,ανταγωνιστική και κλιματικά ουδέτερη οικονομία έως το 2050 – Καθαρός πλανήτης για όλους!

Περισσότερα

New Plastics Economy Global Commitment (29/10/2018) Περισσότερες από 290 Εταιρίες,Ινστιτούτα και Οργανισμοί υπέγραψαν τη νέα πρωτοβουλία του ιδρύματος Ellen MacArthur σε συνεργασία τον διεθνή οργανισμό United Nations Environment Programme για την εξάλειψη των πλαστικών απορριμμάτων στην πηγή η με τίτλο "Η διεθνής δέσμευση για τα πλαστικά".

Περισσότερα

Single Use Plastics directive adopted 24/10/2018 Στις 24/10/2018 η Ολομέλεια της Ευρωβουλής στο Στρασβούργο ψήφισε υπέρ του περιορισμού και σε ορισμένες περιπτώσεις της απαγόρευσης των πλαστικών προϊόντων μιας χρήσης και των εργαλείων υδατοκαλλιέργειας που περιέχουν πλαστική ύλη

Περισσότερα
Σελίδα 3 από 6