Νέα & Αρθρογραφία

Η ενημέρωση ήταν και είναι η κύριος στόχος του ΣΥΒΙΠΥΣ. Η υπεύθυνη και τεκμηριωμένη αρθρογραφία του Συνδέσμου καλύπτει ένα σημαντικό εύρος θεμάτων σχετικών με τη Συσκευασία καθώς και αναλυτικές παρουσιάσεις των Δράσεων που έχει αναλάβει στα 15 χρόνια ζωής του.

EU the new chemical strategy Στις 14 Οκτωβρίου 2020 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε  τη νέα στρατηγική για τις χημικές ουσίες με στόχο την αειφορία.

Περισσότερα

EUROPEN message:Protect the integrity of the Single Market     Από  την επιτροπή PCF (Packaging Chain Forum) του Ευρωπαϊκού Οργανισμού EUROPEN,συντάχθηκε επιστολή προς τα θεσμικά όργανα της Ε.Ε.,για την προστασία της ακεραιότητας της ενιαίας αγοράς των συσκευασιών και των διακινούμενων συσκευασμένων αγαθών

Περισσότερα

ΕΣΔΑ (Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων) 2020 -2030 Την Πέμπτη 6 Αυγούστου το νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) για την χρονική περίοδο 2020 – 2030 τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση, η οποία και θα ολοκληρωθεί στις 21 Αυγούστου.

Περισσότερα

Ο ΣΥΒΙΠΥΣ έγινε πλήρες Μέλος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού EPIC Την τρέχουσα εβδομάδα ο ΣΥΒΙΠΥΣ έγινε πλήρες Μέλος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού EPIC (European Packaging Institutes Consortium),στον οποίο εκπροσωπούνται τα Ινστιτούτα Συσκευασίας των Ευρωπαϊκών κρατών και οι εθνικοί Σύνδεσμοι Συσκευασίας

Περισσότερα

FCM,RASFF alerts 2019 Αναλύθηκαν για το έτος 2019 οι Ευρωπαϊκές κοινοποιήσεις ύπαρξης σοβαρού, άμεσου ή έμμεσου κινδύνου για τη δημόσια υγεία, επί των υλικών και αντικειμένων που έρχονται σε επαφή με τα τρόφιμα ΥΑΕΤ.

Περισσότερα

Ο ΣΥΒΙΠΥΣ έγινε Μέλος του Οργανισμού BIC (Bio-based Industries Consortium) O επιστημονικός μη κερδοσκοπικός Οργανισμός BIC με έδρα τις Βρυξέλλες ιδρύθηκε το 2013 και εκπροσωπεί τις ιδιωτικές εταιρίες,που αξιοποιούν την βιομάζα στην Ευρωπαϊκή αγορά και επένδυσαν 3.7 δις € το χρονικό διάστημα 2014 – 2020 για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και διεργασιών

Περισσότερα

Ο ΣΥΒΙΠΥΣ έγινε πλήρες μέλος του οργανισμού EUROPEN Στις 19 Μαρτίου 2020 ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση του ΣΥΒΙΠΥΣ και έγινε αποδεκτή η  ένταξη του στον Ευρωπαϊκό οργανισμό για τη συσκευασία και το περιβάλλον EUROPEN, ο οποίος έχει έδρα τις Βρυξέλλες και υποστηρίζει την ουσιαστική συμβολή της συσκευασίας στην εφοδιαστική αλυσίδα αγαθών χωρίς να ευνοείται κάποιο συγκεκριμένο υλικό ή σύστημα συσκευασίας.

Περισσότερα

The new Circular Economy Action Plan (CEAP) Στις 11 Μαρτίου 2020 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε ένα νέο σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία για μια πιο καθαρή και πιο ανταγωνιστική Ευρώπη.

Περισσότερα

Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, Άρθρο 65 Η τοποθέτηση του ΣΥΒΙΠΥΣ επί του άρθρου 65 του προς δημόσια  διαβούλευση νομοσχεδίου για τον εκσυγχρονισμό της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, όπως καταγράφηκαν στη δημόσια διαβούλευση

Περισσότερα

EU 2019/1004 Στις 17 Ιουλίου 2019 δημοσιεύτηκε η εκτελεστική απόφαση της επιτροπής 1004/2019 για τη θέσπιση κανόνων με σκοπό τον υπολογισμό,την επαλήθευση και την υποβολή στοιχείων σχετικά με τα απόβλητα σύμφωνα με την οδηγία 2008/98/ΕΚ.

Περισσότερα
Σελίδα 3 από 16