Διαδικτυακό Σεμινάριο για την ανακυκλωσιμότητα των χάρτινων συσκευασιών  

Την Πέμπτη 6 Απριλίου ολοκληρώθηκε ένα ακόμα επιτυχημένο διαδικτυακό Σεμινάριο του ΣΥΒΙΠΥΣ σε συνεργασία αύτη τη φορά με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό CEPI (Συνομοσπονδία Ευρωπαϊκών Βιομηχανιών Χαρτιού) και την εταιρία Interseroh+ GmbH 

Το θέμα της εκδήλωσης ήταν η νέα εναρμονισμένη μέθοδος ελέγχου της ανακυκλωσιμότητας του χαρτιού και του χαρτονιού, που δημοσιεύτηκε τον Οκτώβριο 2022, αλλά και η πιστοποίηση της ανακυκλωσιμότητας των χάρτινων συσκευασιών  “Made for Recycling” που αναπτύχθηκε από την εταιρία  Interseroh+ ως στρατηγικό εργαλείο του οργανισμού Interzero. 

Στο πρώτο μέρος του Σεμιναρίου  η εκπρόσωπος του Ευρωπαϊκού οργανισμού CEPI (Mrs. Maria Georgiadou,  Recycling Manager CEPI, Confederation ofpaper industries) παρουσίασε τις δράσεις του οργανισμού, παρέθεσε δεδομένα  για την ανακύκλωση του χαρτιού στην Ευρωπαϊκή αγορά και στη συνέχεια ανέπτυξε τις απαιτήσεις της πρότασης του νέου ευρωπαϊκού κανονισμού για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα των συσκευασιών (PPWR), τονίζοντας τα κεφάλαια  της ανακυκλωσιμότητας, του χρονοδιαγράμματος εφαρμογής και των κριτηρίων ανακυκλωσιμότητας των χάρτινων συσκευασιών. Η παρουσίαση της εκπροσώπου του Οργανισμού CEPI ολοκληρώθηκε με την προβολή του νέου ευρωπαϊκού προτύπου ελέγχου της ανακυκλωσιμότητας του χαρτιού, που αναπτύχθηκε από τις τεχνικές επιτροπές του εν λόγω Οργανισμού. 

Στο δεύτερο μέρος της εκδήλωσης ο Julian Thielen (Head of “Made for Recycling” Interseroh GmbH)  περιέγραψε καταρχήν  τις δραστηριότητες του ομίλου  Intezero, που αποτελεί έναν μεγάλο διαχειριστή αποβλήτων συσκευασιών στη Γερμανική αγορά, ο οποίος ανακυκλώνει τα συλλεγόμενα αυλικά  Στη συνέχεια της παρουσίασης αναλύθηκε η εργαστηριακή μεθοδολογία (Biffa, Fraunhoffer) και τέλος συγκρίθηκαν οι μέθοδοι ελέγχου ανακυκλωσιμότητας των χάρτινων συσκευασιών για την εγχώρια αγορά (PTS vs CEPImethods).   

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με το Q&A session και συζητήθηκαν παραδείγματα πιστοποιημένων υλικών και χάρτινων συσκευασιών (πχ. Kohler paper – confectionary packaging), η συμβατότητα τω συστημάτων συλλογής και διαχείρισης των συσκευασιών στην Ε.Ε., η δυνατότητα διαχείρισης και αξιοποίησης συσκευασιών με επιμολύνσεις τροφίμων (upcycling vs. downcycling), η χρήση ανακυκλωμένων υλικών σε πρωτογενείς συσκευασίες τροφίμων, οι κλειστοί βρόγχοι διαχείρισης των απορριπτόμενων συσκευασιών  κα 

 

  

 

 

 

Όλα τα Νέα / Άρθρα