Την Τετάρτη  23 Φεβρουαρίου 2022 πραγματοποιήθηκε το πρώτο διαδικτυακό Σεμινάριo του ΣΥΒΙΠΥΣ για την λιτή παραγωγή, στο οποίο αναλύθηκε η εργαλειοθήκη SMED  (Single Minute Exchange of Dies) για τη μείωση των νεκρών χρόνων παραγωγής. 

Ο εισηγητής κ. Σ. Βάμβακάς (Aντιπρόεδρος της HMS / Hellenic maintenance society) καταρχήν ανέλυσε τις συνιστώσες των απώλειών παραγωγικού χρόνου κατά τις αλλαγές προϊόντος / setup σε μια γραμμή παραγωγής και .στη συνέχεια παρέθεσε τεχνικές και εργαλεία, με τα οποία οι απώλειες αυτές μειώνονται από 40 έως και 90%.

Η μείωση των νεκρών χρόνων βελτιώνει τον δείκτη ΟΕΕ, μειώνει το κόστος παραγωγής και αυξάνει αναλογικά την ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης.  

  

Όλα τα Νέα / Άρθρα