Δράσεις

Η ενημέρωση ήταν και είναι ο κύριος στόχος του ΣΥΒΙΠΥΣ χωρίς να περιορίζεται στη συγγραφή και ανάρτηση άρθρων.  Στα 15 χρόνια ζωής του, έχουν πραγματοποιηθεί τρεις Πανελλήνιοι Διαγωνισμοί  με τίτλο "Ελληνικά Αστέρια Συσκευασίας", πολλά σεμινάρια και ημερίδες καθώς και ένα εξαιρετικά επιτυχημένο Πανελλήνιο Συνέδριο. Ενημερωθείτε παρακάτω για τη δραστηριότητα του Συνδέσμου.

Την Τετάρτη 24 Μάρτιου ολοκληρώθηκε το 4ο επιμορφωτικό Σεμινάριο του ΣΥΒΙΠΥΣ για τη λιτή παραγωγή σε συνεργασία με τον κ Σπύρο Βαμβακα (Αντιπρόεδρος της HMS) με θέμα το δείκτη μέτρησης της συνολικής αποτελεσματικότητας εξοπλισμού ΟΕΕ (overallequipment effectiveness) 

Περισσότερα

Γενικές Συνελεύσεις Δ.Σ. Την Τετάρτη 26 Απριλίου πραγματοποιήθηκε η ετήσια ΓΣ του ΣΥΒΙΠΥΣ και την Τρίτη 2 Μαΐου ολοκληρωθήκαν σε μια δεύτερη συνεδρίαση οι αρχαιρεσίες για την εκλογή τoυ νέου διευρυμένου ΔΣ,αλλά και η έγκριση του νέου καταστατικού. 

Περισσότερα

Ομιλίες - Συνέδρια Την Πέμπτη 6 Απριλίου ολοκληρώθηκε ένα ακόμα επιτυχημένο διαδικτυακό Σεμινάριο του ΣΥΒΙΠΥΣ σε συνεργασία αύτη τη φορά με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό CEPI (Συνομοσπονδία Ευρωπαϊκών Βιομηχανιών Χαρτιού) και την εταιρεία Interseroh+ GmbH 

Περισσότερα

Ομιλίες - Συνέδρια Την Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου ο ΣΥΒΙΠΥΣ σε συνεργασία με το Ολλανδικό ινστιτούτο για τη βιώσιμη συσκευασία (KIDV, Kennisinstituut Duurzaam Verpakken) διοργάνωσαν διαδικτυακό σεμινάριο, στο οποίο αναλύθηκαν οι ευκαιρίες και οι προκλήσεις της βιομηχανίας παραγωγής υλικών συσκευασίας από την υποχρεωτική χρήση επαναχρησιμοποιούμενων συσκευασιών στην Ευρωπαϊκή αγορά σύμφωνα με την πρόταση του νέου κανονισμού για τις συσκευασίες και την ανακύκλωση των συσκευασιών – PPWR.  

Περισσότερα

Ομιλίες - Συνέδρια Την Πέμπτη 1η Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε από τον ΣΥΒΙΠΥΣ και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ανακυκλωτών Πλαστικών (PRE, Plastics Recyclers Europe) εκπαιδευτικό διαδικτυακό Σεμινάριο για το νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό 1616/2022

Περισσότερα

Ομιλίες - Συνέδρια Στις 3 Νοεμβρίου ο ΣΥΒΙΠΥΣ σε συνεργασία με την εταιρία BRAND AVIATORS διοργάνωσε διαδικτυακό Σεμινάριο με τίτλο: “Neuro-packaging: απογειώνοντας τις πωλήσεις μέσα από το συναίσθημα”

Περισσότερα

Ομιλίες - Συνέδρια Ο επιστημονικός Σύνδεσμος  ΣΥΒΙΠΥΣ με τη συνεργασία του κ. Σ. Bαμβακά (Αντιπρόεδρος της HMS / Hellenic maintenance soceity), διοργάνωσαν την Τετάρτη 12 Οκτωβρίου το 3ο επιμορφωτικό Σεμινάριο για την λιτή παραγωγή

Περισσότερα

Ομιλίες - Συνέδρια H ΠΕΤΕΤ (Πανελλήνια Ένωση Τεχνολόγων Επιστημόνων Τροφίμων) και ο ΣΥΒΙΠΥΣ στα πλαίσια της έκθεσης ΄’Συσκευασία 2022΄ διοργάνωσαν ημερίδα με θέμα ‘Ο ρόλος της συσκευασίας στην βιώσιμη ανάπτυξη και ασφάλεια τροφίμων’ 

Περισσότερα

Ο επιστημονικός Σύνδεσμος ΣΥΒΙΠΥΣ σε συνεργασία με τον κ. Σ. Bαμβακά (Αντιπρόεδρος της HMS / Hellenic maintenance society),διοργάνωσαν την Πέμπτη 19 Μαΐου τo 2ο Επιμορφωτικό Σεμινάριο για τη λιτή παραγωγή, εστιάζοντας αυτή τη φορά στην εργαλειοθήκη 5 S: sort, set in order, Shine, standardize, sustain. 

Περισσότερα

Ομιλίες - Συνέδρια Στις 24 Μαρτίου, η διεθνής περιβαλλοντική μελετητική εταιρία  Eunomia Research & Consulting, με εδρα το Bristol, γραφεία στην Αθήνα, Βρυξέλλες και Αμερική και ο ΣΥΒΙΠΥΣ διοργάνωσαν το πρώτο διαδικτυακό σεμινάριο για την επικείμενη φορολόγηση των πλαστικών συσκευασιών στο Ηνωμένο Βασίλειο (UK Plastic Packaging Tax).  

Περισσότερα
Σελίδα 2 από 9