Απολογισμός Γενικής Συνέλευσης

Στη συνεδρίαση έγινε ανασκόπηση των πεπραγμένων για τη χρονική περίοδο 2015 – 2017. Κατά τη διάρκεια της, προβλήθηκαν οι συνέργειες με τα Ελληνικά εκπαιδευτικά ιδρύματα, τα ερευνητικά ινστιτούτα και τα εργαστήρια που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της συσκευασίας.

Έγινε αναφορά στα Συνέδρια, στις Ημερίδες και στα Workshops που έλαβε μέρος ο ΣΥΒΙΠΥΣ και ανακοινώθηκαν οι νέες πρωτοποριακές δράσεις για την Ελληνική αγορά της συσκευασίας. Παρουσιάστηκαν τα νέα μέλη του Συνδέσμου και έγινε ιδιαίτερη μνεία στη συμμετοχή των εταιριών στις εκπαιδευτικές εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν.

Στο δεύτερο μέρος της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν τα ερευνητικά εργαστήρια δυο κορυφαίων για τον κλάδο της συσκευασίας Ελληνικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Ο διακεκριμένος Έλληνας επιστήμονας Δρ. Κοντομηνάς παρουσίασε το ερευνητικό έργο και τις δραστηριότητες του εργαστηρίου ανάλυσης συσκευασιών και τεχνολογίας τροφίμων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Στη συνέχεια ακολούθησε η παρουσίαση του έργου που επιτελείται από την δραστήρια ομάδα του Δρ. Κυράτση στο εργαστήριο CAD CAM / CAE /C3 με έδρα το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Βιομηχανικού Σχεδιασμού, του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Δυτικής Μακεδονίας.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν εκπρόσωποι του ΕΦΕΤ, με τους οποίους συζητήθηκε η έναρξη της δεύτερης φάσης του έργου GMP.

Ο Σύνδεσμός μας με τις εξωστρεφείς δράσεις του, ισχυροποιεί την επιστημονική πλατφόρμα που έχει αναπτύξει, προσφέροντας τεχνογνωσία στον κλάδο της Ελληνικής συσκευασίας.

Όλα τα Νέα / Άρθρα