Ετήσια Γενική Συνέλευση, Ιανουάριος 2020

Την Τέταρτη 29/1/2020 πραγματοποιήθηκε σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας η ετήσια ΓΣ του ΣΥΒΙΠΥΣ. Οι διεργασίες ξεκίνησαν με τη συνεδρίαση της ειδικής επιτροπής για την κυκλική οικονομία όπου αναλύθηκαν η υφιστάμενη κατάσταση των ρευμάτων ανακύκλωσης και κομποστοποίησης στη χώρα μας, οι δυνατότητες πιστοποίησης της ανακυκλωσιμότητας των υλικών συσκευασίας και οι διεθνείς οδηγοί επανασχεδιασμού των συσκευασιών.

Στη συνέχεια ακολούθησε η συνεδρίαση της ολομέλειας με πρώτο ομιλητή τον πρόεδρο του ΣΥΒΙΠΥΣ που παρουσίασε τις δραστηριότητες του Συνδέσμου το προηγούμενο έτος (2019). Η πρώτη προσκεκλημένη του ΣΥΒΙΠΥΣ Δρ. Ε. Ευθυμιάδου (καθηγήτρια του τμήματος χημείας στο ΕΚΠΑ και ερευνήτρια στο ινστιτούτο νανοεπιστήμης και νανοτεχνολογίας στο Δημόκριτο) παρουσίασε το έργο και τις προσφερόμενες υπηρεσίες του εργαστηρίου ανόργανής χημείας προς τις βιομηχανίες παραγωγής υλικών συσκευασίας. Ο κύκλος FCM της ΓΣ ολοκληρώθηκε με την ομιλία της Δρ. Κόντου (ΓΧΚ) η οποία παρουσίασε τις νεώτερες δράσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης επί των μη εναρμονισμένων υλικών συσκευασίας τροφίμων και ποτών τονίζοντας ιδιαίτερα ορισμένα σημεία των draft οδηγιών για το χαρτί / χαρτόνι, τα εκτυπωτικά μελάνια και τις μεταλλικές συσκευασίες.

Το δεύτερο μέρος της ετήσιας Γ.Σ. ήταν αφιερωμένο στην ανακύκλωση των υλικών συσκευασίας και στην Ευρωπαϊκή οδηγία SUPD. Η. Δρ. Ρεμούνδου εκπροσωπώντας τον ΕΟΑΝ ανέλυσε τις υποχρεώσεις των παραγωγών υλικών συσκευασίες, τις προτεραιότητες του οργανισμού επί των νέων Ευρωπαϊκών οδηγιών, τις εξεταζόμενες αλλαγές των κατηγοριών χρηματικών εισφορών που πληρώνουν οι υπόχρεοι στα εγκεκριμένα ΣΣΔΕ, την προσαρμογή της εισφοράς για την πλαστική σακούλα αλλά και τις σχεδιαζόμενες ενέργειες EPR(retailers, take–away stores) επί των πλαστικών μιας χρήσης. Ο δεύτερος κύκλος της συνεδρίασης ολοκληρώθηκε με τη παρουσίαση της κα. Χ. Ξηρού (Eunomia, head ofSE Europe) η οποία αφού ανέλυσε την υφιστάμενη κατάσταση στην Ευρωπαϊκή αγορά ανάπτυξε τις προτάσεις προς την Ευρωπαϊκή επιτροπή για την ουσιαστική ενίσχυση της ανακύκλωσης των υλικών συσκευασίας.

Ο Πρόεδρος και το ΔΣ του ΣΥΒΙΠΥΣ δηλώνουν απόλυτα ικανοποιημένοι με την προσέλευση των Μελών,το υψηλό τεχνικό επίπεδο των ομιλιών και την ποιότητα των προτάσεων ή και προβληματισμών που κατατέθηκαν στον διάλογο που πραγματοποιήθηκε σε όλες τις συνεδρίες.

Οι ακόλουθες παρουσιάσεις της Γ.Σ. είναι διαθέσιμες (pdffiles) στα τακτικά μέλη του ΣΥΒΙΠΥΣ

'Ανασκόπηση δράσεων και θέσεων για το έτος 2019' Πρόεδρος ΣΥΒΙΠΥΣ

'Nanotechnology in our life: From our lab to the packaging industry'. Eleni K. Efthimiadou Assistant Professor in Bio-Inorganic Chemistry Inorganic Chemistry Laboratory Chemistry Dept. National and Kapodistrian University of Athens

'Υλικά και Αντικείμενα που δεν Ρυθμίζονται από την Ενωσιακή Νομοθεσία - Τρέχουσες δράσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης'. Δρ Στέλλα Κόντου Προϊσταμένη του εργαστηρίου ΥΑΕΤ. , Γενικό Χημείο του Κράτους

'Παραγωγοί συσκευασίας: Θεσμικό πλαίσιο και νεώτερες εξελίξεις'. Αργυρώ Ρεμούνδου, Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης

'Αξιολόγηση των μέτρων για την ενίσχυση των βασικών απαιτήσεων για την Οδηγία για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας' Hara Xirou, Head of South East Europe | Senior Consultant, Eunomia Research & Consulting

Όλα τα Νέα / Άρθρα