Εκπαιδευτικό Σεμινάριο για τη μέτρηση του ΟΕΕ 

Την Τετάρτη 24 Μάρτιου ολοκληρώθηκε το 4ο επιμορφωτικό Σεμινάριο του ΣΥΒΙΠΥΣ  για τη λιτή παραγωγή σε συνεργασία με τον κ Σπύρο Βαμβακα (Αντιπρόεδρος της HMS) με θέμα το δείκτη μέτρησης της συνολικής αποτελεσματικότητας εξοπλισμού ΟΕΕ (overallequipment effectiveness). 

Ο δείκτης αυτής θεωρείται στην βιομηχανία ως σημείο αναφοράς για την μέτρηση της παραγωγικότητας της κάθε διεργασίας και καθορίζει το κόστος παραγωγής και κατά επέκταση την κερδοφορία ή μη της βιομηχανικής εγκατάστασης / διεργασίας / κέντρου εργασίας.  

Βάση της βαθμολογίας συνίσταται η χρήση εργαλείων της λιτής παραγωγής για την αύξηση της διαθεσιμότητας στην γραμμή παραγωγής ή και την ρύθμιση της ταχύτητας στην επιθυμητή / ονομαστική της τιμή  ή και την ελαχιστοποίηση των παραγόμενων ελαττωματικών αγαθών. 

Στο επιμορφωτικό σεμινάριο παρατέθηκε από τον εισηγητή ο θεωρητικός υπολογισμός του ΟΕΕ και μια σειρά παραδειγμάτων από τον χώρο της βιομηχανίας.  

Τα πρακτικά της εκπαιδευτική δράσης είναι διαθέσιμα για τα Μέλη και τους Συνεργάτες του ΣΥΒΙΠΥΣ μέσω του email:info@pac.gr. 

  

Όλα τα Νέα / Άρθρα