Διαδικτυακό Σεμινάριο σχετικά με τους ορισμούς των πλαστικών μιας χρήσης 

Η διεθνής εταιρία μελετών Deloitte και ο ΣΥΒΙΠΥΣ διοργάνωσαν  την Τετάρτη 23 Ιουνίου (12.00 – 13.30)  διαδικτυακό σεμινάριο με τίτλο "Single use plastics, definition of terms and examples"  

Στην πρώτη Ευρωπαϊκή διαδικτυακή ημερίδα αναλύθηκαν  οι  ορισμοί και τα παραδείγματα των πλαστικών συσκευασιών μιας χρήσης που εντάσσονται ή και εξαιρούνται από τους περιορισμούς της Ελληνικής νομοθεσίας 4736/2020, όπως έχει εναρμονιστεί με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία (ΕΕ) 2019/904 σχετικά με τη μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον. 

Η εταιρία Deloitte σε συνεργασία με τις εταιρίες Ramboll, IEEP, In Extenso, και Wood  εξουσιοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και συνέταξε τους ορισμούς και τα παραδείγματα των πλαστικών μιας χρήσης  κατά τη διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Περιβάλλοντος  με τα κράτη μέλη.

Στην διαδικτυακή εκδήλωσης παρατέθηκαν παραδείγματα για τις ακόλουθες κατηγορίες των υλικών συσκευασίας που είτε είναι πλαστικά μιας χρήσης ή έχουν κατηγοριοποιηθεί ως πλαστικά μιας χρήσης (πχ. χάρτινες συσκευασίες με επιστρώσεις πλαστικού): κυπελάκια για ποτά, περιέκτες τροφίμων, περιέκτες ποτών, πακέτα και περιτυλίγματα από εύκαμπτο υλικό, φιάλες ποτών. 

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης διαμορφώθηκε ως εξής::  

Mr Dimitris Mandis, AGMPM chairman, moderator   
Mrs, Alithia Diakatos, Deloitte Greece, Welcome notes  
Mr Andreas Mitsios, Deloitte France, Single use plastics, definition of terms and examples, 12:00 – 13.00  
Q&A session, 13.00 – 13.30    

Η εκδήλωση βιντεοσκοπήθηκε και είναι διαθέσιμη μέσω της Γραμματείας, στο e-mail:info@pac.gr 

Όλα τα Νέα / Άρθρα