Σεμινάριο για τις επαναχρησιμοποιούμενες συσκευασίες 

Την Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου ο ΣΥΒΙΠΥΣ σε συνεργασία με το Ολλανδικό ινστιτούτο για τη βιώσιμη συσκευασία (KIDV, Kennisinstituut Duurzaam Verpakken) διοργάνωσαν διαδικτυακό σεμινάριο, στο οποίο αναλύθηκαν οι ευκαιρίες και οι προκλήσεις της βιομηχανίας παραγωγής υλικών συσκευασίας από την υποχρεωτική χρήση επαναχρησιμοποιούμενων συσκευασιών στην Ευρωπαϊκή αγορά σύμφωνα με την πρόταση του νέου κανονισμού για τις συσκευασίες και την ανακύκλωση των συσκευασιών – PPWR.  

Στο πρώτο μέρος της εκδήλωσης ο Marcel Keuenhof (Netherlands Institute for Sustainable Packaging & co-founder Planet Reuse) έθεσε τον ορισμό και τις κατηγορίες των επαναχρησιμοποιούμενων συσκευασιών, παρέθεσε  παραδείγματα. ανέλυσε την λειτουργία των κλειστών βρόγχων, παρουσίασε εργαλεία αξιολόγησής, ανέλυσε ορισμένα σημεία του νέου ευρωπαϊκού κανονισμού και τέλος προέβαλε καλές πρακτικές από την Ολλανδία, το ΗΒ, στη Γαλλία και την Γερμανία. Στο δεύτερο μέρος της εκδήλωσης η Manon Sennechael (InOff Plastic & co-founder Planet Reuse) ανέλυσε ορισμένες  πρωτοβουλίες και πρακτικές χρήσης επαναχρησιμοποιούμενων συσκευασιών στη Γαλλία και την ΕΕ. 

Ακολούθησε ολιγόλεπτη συζήτηση και απαντήθηκαν οι ερωτήσεις που τέθηκαν στο φόρουμ.

 

Όλα τα Νέα / Άρθρα