Το επίπεδο των ομιλιών και στο φετινό συνέδριο ήταν ιδιαίτερα υψηλό και κάλυψε τους τομείς των συστημάτων ποιότητας, ιχνηλασιμότητας και διαχείρισης της ασφάλεια των τροφίμων στη βιομηχανική παραγωγή.

Στο Συνέδριο ο Πρόεδρος του ΣΥΒΙΠΥΣ Δημήτρης Μαντής,παρουσίασε για πρώτη φορά στην Ελληνική επιστημονική κοινότητα τα νέα εργαλεία (in silico tools) αξιολόγησης κινδύνων στα τρόφιμα προερχομένων από τα υλικά συσκευασίας, όρισε τα IAS / NIAS / NLS και ανέλυσε του μηχανισμούς μετανάστευσης χημικών ουσιών στα τρόφιμα. Η νέα φιλοσοφία risk assessment που παρουσιάστηκε, αρχίζει να εφαρμόζεται όχι μόνο στις συσκευασίες τροφίμων και ποτών αλλά και στις συσκευασίες φαρμάκων, καλλυντικών και ιατρικών οργάνων. Η προστασία των καταναλωτών και η εκπαίδευση των στελεχών της Ελληνικής βιομηχανίας αποτελούν πρωταρχικούς στόχους του Συνδέσμου μας.

Όλα τα Νέα / Άρθρα