Διεθνές Συνέδριο 29th EFFoST

Το Συνέδριο (πλήρης τίτλος: Food Science Research and Innovation: Delivering sustainable solutions to the global economy and society) παρακολούθησαν πάνω από 600 σύνεδροι εκπροσωπώντας 60 χώρες. Οι 235 ομιλίες χωρισμένες σε 36 θεματικές ενότητες και οι 405 αναρτημένες εργασίες (posters) ανέλυσαν τις νέες καινοτόμες τεχνολογίες στην παραγωγή, επεξεργασία και συσκευασία των τροφίμων με πυξίδα την αειφόρο καινοτομία, λαμβάνοντας υπόψη τόσο την παγκόσμια οικονομία όσο και τις ανάγκες της κοινωνίας.

Μέλη της διεθνούς επιστημονικής και ακαδημαϊκής κοινότητας, ερευνητές, εκπρόσωποι της βιομηχανίας και των κλαδικών φορέων των τροφίμων τίμησαν με την παρουσία τους την σημαντική για την χώρα μας εκδήλωση.

Στα πλαίσια του Συνεδρίου έλαβαν χώρα σημαντικές παράλληλες εκδηλώσεις (Infogesut workshop, Tradeit-Trafoon workshop, Tradeit – connect2innovate workshop, international non-thermal processing workshop) που είχαν ως στόχο την ενίσχυση των δεσμών της ερευνητικής κοινότητα με τους εκπρόσωπους τη βιομηχανίας.
Νέοι ερευνητές, διδάκτορες και ερευνητικά ινστιτούτα επίσης τιμήθηκαν για την συνεισφορά τους στο επιστημονικό πεδίο.

Ο ΣΥΒΙΠΥΣ υποστήριξε την διοργάνωση του Συνεδρίου με Δελτία Τύπου και υπήρξε ο αποκλειστικός Χορηγός παραγωγής των πρακτικών του συνεδρίου σε CD. Μέλη του Συνδέσμου μας παρακολούθησαν τις εργασίες του Συνεδρίου και έλαβαν μέρος στις παράλληλες δράσεις του.

Παραθέτουμε ορισμένες πολύ ενδιαφέρουσες εργασίες για τις νέες τάσεις στην συσκευασία τροφίμων ενδεικτικές του υψηλού επιπέδου του Συνεδρίου :

Predicting storage and quality properties in modified atmosphere packaging for mushrooms K. Joshi, J.M. Frias Dublin Institute of Tecnnology, Ireland

High throughput electro‐hydrodynamic processing in food encapsulation and food packaging applications J.M. Lagaron, M.J. Fabra, A. Lopez‐Rubio, C. Libran, S. Wilkanovicz IATA‐CSIC, Spain

A decision support tool based on microbial safety prediction for a better dimensioning of modified atmosphere packaging V.Guillarda, O. Couvertb, V. Stahlc, P. Buchea, A. Hanind, J. Dibiee, C. Loriotf, D. Thuaultg, V. Huchetg University of Montpellier – INRA;Aιrial Dactalia; AgroParisTech‐UMR INRA‐MIA, France

Edible coatings for the development of sustainable foods with enhanced safety, quality and functionality‐ O.Martin‐Belloso, Robert Soliva‐Fortuny, Alejandra Acevedo‐Fani University of Lleida,Agrotecnio Center, Spain

Edible film from seaweed for food packaging
W.M. Siah, A. Aminah, A. Ishak Research and Development Institute, Malaysia

Innovative food packaging: Active, intelligent, bio‐based and eco‐efficient materials and technologies N.Gontard University of Montpellier II, France

Improving the quality of vacuum packed fresh Norwegian salmon through active packaging solutions in the form of absorbing and CO2‐emitting pads F. Tintchev,H. Pommeranz, U. Bindrich McAirlaid´s Vliesstoffe GmbH, Germany

SUCCIPACK: Development of active, intelligent and sustainable food packaging using Polybutylene succinate (PBS) C. Cotillon, P. Dole, C. Loriot‐Sauvageot ACTIA, France

Όλα τα Νέα / Άρθρα