Δράσεις του ΣΥ.ΒΙ.Π.Υ.Σ. στην περίοδο 2008-2010

Ημερίδα Θεσσαλονίκης με θέμα: "Η πράσινη Συσκευασία: Μύθοι και
Πραγματικότητα", Ιούνιος 2010.

Η εκδήλωση αυτή του ΣΥΒΙΠΥΣ είχε την υποστήριξη του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος και του Ελληνοαμερικάνικου Εμπορικού Επιμελητηρίου.

Εισηγητές και τίτλοι εισηγήσεων:
Ιωάννης Μπλούκας, Καθηγητής Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, «Πράσινα υλικά συσκευασίας».

Ιωάννης Σ. Αρβανιτογιάννης, Αν. Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, «Συσκευασία τροφίμων: συνεισφορά των βιοαποικοδομήσιμων / ανακυκλώσιμων πολυμερών στην πράσινη ανάπτυξη».

Λευτέρης Τουρασανίδης, Διευθυντής Έρευνας και Ανάπτυξης, Α. Χατζόπουλος ΑΕ, «Εύκαμπτη συσκευασία και αειφόρος ανάπτυξη».

Αναστασία Οικονόμου, Business Development Manager, ΜΕΛ Μακεδονική Εταιρία Χάρτου ΑΕ, «Η συσκευασία, η οικολογία και μια παρεξήγηση»

Αλέξης Στασινόπουλος, «Συσκευασία και βιώσιμη ανάπτυξη».

Ακολούθησε συζήτηση με συντονιστή τον Γ. Γραμματέα του ΣΥΒΙΠΥΣ Δημήτρη Μαντή.

Την εξαιρετικά επιτυχημένη (επιστημονικά και οργανωτικά) αυτή εκδήλωση σχεδίασε και υλοποίησε η ομάδα των Δημήτρη Μαντή, Μίλτου Μέλλιου,Νατάσας Οικονόμου και Λευτέρη Τουρασανίδη.

Εργαστήριο (Workshop) Οικολογικού Σχεδιασμού, Νοέμβριος 2009

Στις 6 και 7 Νοεμβρίου 2009 πραγματοποιήθηκε το Εργαστήριο (workshop) Οικολογικού Σχεδιασμού, με προσκεκλημένο εισηγητή τον Gerald Lefebvre, Expert in quality, optimization and innovation of packaging systems.

Το Εργαστήριο, διάρκειας 16 ωρών απευθυνόταν σε:

  • Στελέχη εταιριών παραγωγής καταναλωτικών προϊόντων
  • Στελέχη εταιριών παραγωγής υλικών συσκευασίαςΣτελέχη εταιριών λιανεμπορίου
  • Βιομηχανικούς σχεδιαστές

Στόχος του Eco-Packaging Workshop ήταν να δώσει στους συμμετέχοντες τα κατάλληλα αντικειμενικά εργαλεία που θα τους κατευθύνουν στο σχεδιασμό οικολογικών προϊόντων και θα τους επιτρέψουν την αντικειμενική μέτρηση της οικολογικής βελτίωσης που επιτυγχάνουν. Τα ίδια εργαλεία θα τους επιτρέψουν τη μετρήσιμη σύγκριση του δικού τους προϊόντος με τα αντίστοιχα προϊόντα του ανταγωνισμού.

Με τα εργαλεία αυτά θα μπορέσουν να προσδιορίσουν τις κατευθύνσεις που πρέπει να ακολουθήσουν στον οικολογικό σχεδιασμό του προϊόντος τους, ώστε να πετύχουν το άριστο αποτέλεσμα με το χαμηλότερο κόστος ή ακόμα και με οικονομικό όφελος.

Συμμετείχαν 20 ανώτερα στελέχη επιχειρήσεων και πανεπιστημιακοί ερευνητές(από Μεγαπλαστ, Ευθυμιάδης, Creta Farm, Αργώ, Druckfarben, ION, Τσιμής, Μόρνος, Τατστιάν, Σαράντης, Colgate Palmolive, ΒΙΣ, Χατζόπουλος, Γιούλα, Φήμη-Παναγιωτόπουλοι, Πανεπιστήμιο Πειραιά).

Ακόμη, ο ΣΥΒΙΠΥΣ επιδότησε τη συμμετοχή πέντε σπουδαστών βιομηχανικού σχεδιασμού και νέων σχεδιαστών.

Αναμνηστική φωτογραφία των συμμετεχόντων στο Εργαστήριο, με φόντο την Ακρόπολη και μετά από δύο ημέρες εξαντλητικής δουλειάς.

Συσκευασία και Βιώσιμη Ανάπτυξη. Πρακτικά βήματα οικολογικού σχεδιασμού της συσκευασίας τροφίμων και καταναλωτικών προϊόντων. Απρίλιος 2009.

Στις 9 Απριλίου 2009 πραγματοποιήθηκε εκδήλωση του ΣΥΒΙΠΥΣ με θέμα:
"Συσκευασία και Βιώσιμη Ανάπτυξη. Πρακτικά βήματα οικολογικού σχεδιασμού της συσκευασίας τροφίμων και καταναλωτικών προϊόντων".

Κύριος εισηγητής στην εκδήλωση ήταν ο Αλέξης Στασινόπουλος. Συντονιστής της συζήτησης ήταν ο Δρ. Νίκος Παπαδόπουλος, διευθυντής έρευνας και ανάπτυξης της ΓΙΟΥΛΑ Α.Ε. Ήταν η τρίτη στη σειρά των ενημερωτικών εκδηλώσεων που οργανώνει ο ΣΥΒΙΠΥΣ και που πραγματοποιούνται στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΣΕΒ.

Διάλεξη στο Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου

Το Μάιο 2009 πραγματοποιήθηκε διάλεξη του Αλέξη Στασινόπουλου στο Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου. Θέμα: Συσκευασία τροφίμων. Νέες τεχνολογίες, δημογραφία και διεθνές εμπόριο. Η διάλεξη έγινε κατόπιν προσκλήσεως του προέδρου του τμήματος (Σταυριανού Γιαννιώτη) και απευθυνόταν στο διδακτικό προσωπικό και τα μέλη του τμήματος.

Ασφαλής μεταφορά εμπορευμάτων

Ο πρόεδρος του ΣΥΒΙΠΥΣ παρακολούθησε στις 21 Μαρτίου του 2009 τη δεύτερη φάση των δοκιμών πιστοποίησης φορτηγών αυτοκινήτων με μεθόδους και πρακτικές ασφαλούς φόρτωσης και μεταφοράς εμπορευμάτων που έγινε στις εγκαταστάσεις της ΜΕΛ σε συνεργασία με τον γερμανικό φορέα πιστοποίησης
DEKRA. Η πιστοποίηση αυτή αποκτάται μετά από την διενέργεια συγκεκριμένων και εξαντλητικών δοκιμών όπως ελικοειδής πορεία φορτηγού αυτοκινήτου, πέδηση «πανικού» κ.α., σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία ΕΝ12642.

Αστικά Στερεά Απόβλητα & Απορρίμματα Συσκευασίας. Διερευνώντας την αποτελεσματική διαχείρισή τους

Το Δεκέμβριο του 2008 ο ΣΥΒΙΠΥΣ οργάνωσε εκδήλωση με θέμα Αστικά Στερεά Απόβλητα & Απορρίμματα Συσκευασίας. Διερευνώντας την αποτελεσματική διαχείρισή τους. Κύριος ομιλητής ήταν ο Αλέξης Στασινόπουλος, ενώ ακολούθησε μακρά συζήτηση με συντονιστές τους Κωνσταντίνο Αραβώση, πρόεδρο της Ελληνικής Εταιρίας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΕΔΣΑ), και Ανδρέα Κουσκούρη, πρόεδρο του Πανελληνίου Συνδέσμου Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος (ΠΑΣΕΠΠΕ). Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του ΣΕΒ.

 Η παρουσίαση επαναλήφθηκε στο ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος το Μάρτιο του 2009.

Σχετικά με το ίδιο θέμα ο Αλέξης Στασινόπουλος έκανε παρουσίαση και είχε ανταλλαγή απόψεων με τα στελέχη της ΔΕΔΙΣΑ (Διαδημοτικής Επιχείρησης Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων) Χανίων, όπου βρέθηκε ύστερα από πρόσκλησή τους. Τέλος, έχει στενή και διαρκή επαφή με τα αρμόδια στελέχη του ΕΣΔΚΝΑ (Ενιαίου Συνδέσμου Δήμων και Κοινοτήτων του Νομού Αττικής) και επισκέφθηκε δύο φορές το εργοστάσιο μικτής επεξεργασίας αποβλήτων στα Άνω Λιόσια.

Εφαρμογή των απαιτήσεων του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2023/2006 για τις ορθές βιομηχανικές πρακτικές στην παραγωγή και δ ιακίνηση υλικών που προορίζονται για επαφή με τρόφιμα

Στις 6 Μαρτίου 2009 Ο ΕΦΕΤ και το Γενικό Χημείο του Κράτους πραγματοποίησαν ημερίδα με το πιο πάνω θέμα. Συμμετείχε ο πρόεδρος του ΣΥΒΙΠΥΣ, ενώ ένας από τους κύριους ομιλητές ήταν ο Δημήτρης Μαντής.

Τίτλος της παρουσίασης του Δημήτρη Μαντή ήταν «Μελάνια διαλύτου για τις εκτυπώσεις εύκαμπτων συσκευασιών με τη μέθοδο της φλεξογραφίας και βαθυτυπίας. Τι είναι τελικά ασφαλές για τα τρόφιμα;»

Public consultation on Community innovation policy

Τον Οκτώβριο του 2009, η Διεύθυνση Επιχειρήσεων και Καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ζήτησε απόψεις για την παρούσα πολιτική της ΕΕ στην ενίσχυση της καινοτομίας και προτάσεις για το μελλοντικό σχεδιασμό. Οι απόψεις του Αλέξη Στασινόπουλου επικεντρώθηκαν στην ενίσχυση της καινοτομίας στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Βρίσκονται καταχωρημένες εδώ και εδώ (βλ. αλφαβητικά στο ARGO)

Συνέντευξη του Δημήτρη Μαντή στο περιοδικό FOOD SERVICE

Στο τεύχος του Απριλίου 2010 του περιοδικού FOOD SERVICE δημοσιεύθηκε εκτεταμένη συνέντευξη του Δημήτρη Μαντή με θέμα «Το μέλλον και οι προοπτικές της συσκευασίας»

Συνεργασία ΣΥΒΙΠΥΣ με στο περιοδικό ALL PACK

Το περιοδικό ALL PACK αποτελεί σημαντικό όργανο επικοινωνίας του ΣΥΒΙΠΥΣ με τους ανθρώπους της συσκευασίας. Ο Δημήτρης Μαντής δημοσιεύει σε κάθε τεύχος τεχνολογικά άρθρα με την ιδιότητα Γραμματέα του ΣΥΒΙΠΥΣ. Επίσης το περιοδικό (όπως και άλλα κλαδικά έντυπα) αναδημοσιεύουν κείμενα από την ιστοσελίδα του Συνδέσμου.

Bisphenol-A: Πολιτική, εμπορική, ή επιστημονική διαμάχη;

Το θέμα της bisphenol-a αποτελεί προσφιλές αντικείμενο ανεύθυνης κινδυνολογίας των ΜΜΕ με στόχο τη συσκευασία. Ο ΣΥΒΙΠΥΣ έχει δημιουργήσει, και επικαιροποιεί συνεχώς, ένα αρχείο σχετικό με τις διεθνείς νομοθεσίες αλλά και τις αξιόπιστες επιστημονικές δημοσιεύσεις γύρο από το θέμα. Πάγια θέση του συνδέσμου είναι ότι είναι εξαιρετικά επικίνδυνη για το σύνολο των κλάδων της συσκευασίας η χρησιμοποίηση των δημοσιευμάτων των ΜΜΕ για επιθέσεις του ενός κλάδου συσκευασίας εναντίον ενός άλλου. Και αυτή τη θέση έχει γνωστοποιήσει σε εκπροσώπους όλων των κλάδων.

Συνεργασία με τον ΕΦΕΤ

Σε εξέλιξη βρίσκεται μια νέα συνεργασία του ΣΥΒΙΠΥΣ με τον ΕΦΕΤ. Αντικείμενο της συνεργασίας θα είναι η σύνταξη ενός οδηγού ορθής πρακτικής που θα εφαρμόζεται στην παραγωγή υλικών συσκευασίας, τα οποία χρησιμοποιούνται στην συσκευασία τροφίμων και ποτών. Ο ΕΦΕΤ μας το πρότεινε πρόσφατα αναγνωρίζοντας το επίπεδο τεχνολογικής γνώσης του ΣΥΒΙΠΥΣ και των μελών του. Για το θέμα αυτό θα υπάρξει σύντομα λεπτομερής ενημέρωση αλλά και θα ζητηθεί η βοήθεια και η τεχνολογική στήριξη από στελέχη των εταιριών-μελών μας. Συντονιστής της πρωτοβουλίας από πλευράς ΣΥΒΙΠΥΣ είναι ο Δημήτρης Μαντής.

Συμμετοχές σε άλλες εκδηλώσεις

Τον Ιούνιο του 2010 το Supply Chain Institute οργάνωσε διεθνές συνέδριο με τίτλο "Surviving the Storm through Cost Fitness Strategies & Customer Service Rationalization", υπό την αιγίδα, μεταξύ άλλων, και του ΣΥΒΙΠΥΣ. Στο Συνέδριο συμμετείχε ο Μίλτος Μέλλιος.

Το Σεπτεμβριο του 2010 ο Δημήτρης Μαντής επισκέφθηκε την Έκθεση συσκευασίας της Κωνσταντινούπολης.

Τον Οκτώβριο του 2010 ο Μίλτος Μέλλιος ήταν παρών στην εκδήλωση του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου για την παρουσίαση της έκθεσης Interpack 2011.

Όλα τα Νέα / Άρθρα