Στις 20 Ιουνίου 2019 διοργανώθηκε από την εταιρία Boussias communications στο αμφιθέατρο Maroussi Plaza το ετήσιο συνέδριο για την ασφάλεια τροφίμων: Food safety conference 2019. Το Συνέδριο υποστήριξαν οι σύνδεσμοι ΣΕΒΤ (Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων), ΠΕΤΕΤ (Πανελλήνια Ένωση Τεχνολόγων Τροφίμων) και ο ΣΥΒΙΠΥΣ.

Διεθνείς ομιλητές,εμπειρογνώμονες,στελέχη της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών, επαγγελματίες στον τομέα της ασφάλειας / διαχείρισης ποιότητας και μέλη θεσμικών φορέων μέσα από παρουσιάσεις case studies και διαδραστικές συζητήσεις δόμησαν επίκαιρες θεματικές ενότητες σχετικά με:

  • Τις τάσεις και εξελίξεις στην ασφάλεια και ποιότητα των τροφίμων και ποτών από το αγρόκτημα, την παραγωγή, τη συσκευασία,την αλυσίδα εφοδιασμού και τη λιανική πώληση.
  • Το σχετικό κανονιστικό περιβάλλον.
  • Την ανίχνευση απάτης και νοθείας.
  • Την κουλτούρα ασφάλειας και τη διαφάνεια.
  • Τις νέες τεχνολογίες ελέγχου και την αξιοποίηση των Βig Data.

To Food Safety Conference έχει καθιερωθεί ως ένα solution-based Συνέδριο και αποτελεί τη μοναδική B2B συνάντηση στη χώρα μας για την ανάδειξη τάσεων και εξελίξεων στον χώρο της ασφάλειας των τροφίμων και ποτών, φιλοξενώντας καλές πρακτικές, καινοτόμες τεχνολογίες και λύσεις από την Ελλάδα και το εξωτερικό, στους άξονες της ασφάλειας, της ποιότητας,της ιχνηλασιμότητας και της αυθεντικότητας.

Το πρόγραμμα και οι παρουσιάσεις είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου:

http://www.foodsafetyconference.gr

Όλα τα Νέα / Άρθρα